1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. NS01 การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ตำบลบ้านด่าน ประจำเดือนตุลาคม 2564

NS01 การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ตำบลบ้านด่าน ประจำเดือนตุลาคม 2564

การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือนตุลาคม  ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม และได้รับมอบหมายให้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาอย่างวันออกพรรษาที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ และเนื่องจากสถานการณ์โรระบาดโควิด-19 ทำให้ทางวัดมีความจำเป็นที่จัดต้องจัดให้ชาวบ้านเข้ามาทำบุญกันเพียงเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด-19

วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อตำบลบ้านด่านเป็นอย่างมาก และถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่นักท่องเที่ยวมักเข้ามากราบไว้และทำบุญกันมากมาย ซึ่งในเดือนตุลาคม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านด่าน ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำการศึกษาและร่วมกันปรับปรุงให้เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาย)

ในปัจจุบัน พระพุทธศาสนามีการแบ่งออกเป็น 2 นิกาย คือ ธรรมยุติกนิกาย และ มหานิกาย ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันในภาษาปากว่า วัดป่า และ วัดบ้าน การประพฤติปฏิบัติ กิจกรรมทางศาสนา และอื่นของทั้งสองนิกายนั้นจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) นั้นเป็นวัดสายธรรมยุติกนิกาย หรือก็คือวัดป่า โดยจะมีการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศานสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้า-ออกพรรษา และอื่น ๆ ทางวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมภายในวัด โดยปกติจะเป็นการใส่บาตร ทำบุญ สวดมนต์ร่วมกัน กิจกรรมการเวียนเทียนยังคงมีเช่นกัน โดยจะเป็นการปฏิบัติโดยสงบ ไม่มีเสียงดนตรีหรือความครื้นเครงร่วมด้วย เนื่องจากต้องการให้การทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปอย่างสงบและไม่วุ่นวาย ซึ่งในอดีตทางวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) เคยมีประเพณีกวนข้าวทิพย์ แต่การทำนั้นจำต้องใช้เวลานานและใช้คนหนุ่มสาวช่วย แต่เกิดปัญหาคือ มีวัยรุ่นเข้ามาทะเลาะกันภายในวัดจนเกิดเหตุวุ่นวาย ทางวัดจึงตัดสินใจยกเลิกประเพณีนี้ไป

การจัดกิจกรรมทางพระพุทธสถานของวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการสวดมนต์และทำบัญร่วมกันอย่างสงบ ไม่มีการเปิดเพลงหรือความครื้นเครงเข้ามาร่วมด้วย อีกทั้งไม่มีการถวายปัจจัยอย่างเช่นเงินให้กับพระในวัด หากต้องการถวายปัจจัยนี้ต้องนำไปหยอดในตู้บริจาคเท่านั้น ทำให้วัดเกาะแก้งธุดงคสถานเป็นวัดที่มีความสงบทุกครั้งที่ได้เข้าไป เหมาะแก่การเข้ามาสงบจิตเป็นอย่างมาก ทางผู้ปฏิบัติงานจึงเห็นสมควรว่าจะช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาวัดแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นไป

   

อื่นๆ

เมนู