พาเที่ยววัดระหาน


จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมท่องเที่ยว ปราสาทเขาพนมรุ้ง สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ หรือลูกชิ้นยืนกิน แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งลงเครื่องบินที่สนามบิน อำเภอสตึก  ส่งผลให้อำเภอบ้านด่านเป็นทางผ่านก่อนการเดินทางเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์  โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอบ้านด่านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน  เช่น วัดระหาน เกาะแก้วธุดงคสถาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสนามบินบุรีรัมย์ (อำเภอสตึก) กับ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถนนหมายเลข 219

มาทำความรู้จักเบื้องต้นเกี่ยวกับวัดระหาน

วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อยู่ที่ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

เกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ดำริการก่อสร้างโดยพระครูเขมคุณโสภณ (หลวงปู่จันทร์แรม) บนที่ดินของคุณสมพงษ์ พูนผล ซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่ ด้วยเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นเกาะกั้นคลองลำตะโคง จำนวน 3 เกาะ รวมพื้นที่ 140 ไร่ เป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาคณะศรัทธา

ปูชนียสถานที่สำคัญของวัดระหาน คือ พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ ศรีบุรีรัมย์ เป็นพุทธเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญมาจากสามประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา (สมเด็จพระสังฆราชประทาน) ที่หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ   เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ความสูง ๖๐ เมตร มี ๔ ชั้น

ชั้นที่ ๑ ใช้ประโยชน์เป็นศาลาอเนกประสงค์

ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ชั้นที่ ๓ เป็นอุโบสถ พิพิธภัณฑ์และที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ชั้นที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นสถานที่สงบร่มรื่น เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญและปฏิบัติธรรม  นอกจากนี้ในบริเวณวัดมีนกยูงจำนวนมากอาศัยอยู่  ซี่งคณะทำงาน U2T ตำบลบ้านด่าน ได้มีแนวความคิดจะปรับปรุงพัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมนกยูง ซึ่งจะมีการจัดระเบียบ และลงทะเบียนนกยูง พร้อมทั้งจัดสรร ให้ถูกสุขลักษณะ ในเวลาอันใกล้นี้

วัดระหานหรือเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นวัดที่สวยงาม บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน แต่หากได้ผ่านไปแถวนั้น ก็ควรไปเยือนที่นี่ค่ะ แล้วคุณจะมีความสุขและสงบใจ สำหรับการท่องเที่ยวได้ทั้งบุญ ได้ทั้งความสุขกับธรรมชาติ

 

อื่นๆ

เมนู