1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. NS01 การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

NS01 การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

การทำบุญด้วยการเจริญภาวนา วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน)

ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์          

 

ข้าพเจ้า นางสาวธิวาพร  แปนไมล์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ และทำการปรับปรุงพื้นที่วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน(วัดระหาน)ที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตำบลบ้านด่าน โดยได้รับมอบหมายให้ศึกษาในด้านการโปรโมทวัดเกาะแก้วธุดงคสถานให้มีคนสนใจมากขึ้น และรักษาไว้ซึ่งประเพณีต่างๆในวันสำคัญที่วัดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ

        ในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา วัดเกาะแก้วธุดงคสถานก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตามวันสำคัญนั้น เพื่อให้คนมาทำบุญร่วมกัน โดยจะมีการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาที่เชื่อว่าจะได้บุญบารมีสูงสุดและยิ่งใหญ่ การทำบุญด้วยการเจริญภาวนานั้นมีสองแบบ ดังนี้ การเจริญสมถะภาวนา คือ การจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบ และการเจริญวิปัสนาภาวนา คือการพิจารณาไตรลักษณ์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป การเจริญภาวนานั้นมีหลายวิธีที่จะทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิและได้บุญกุศลตามที่ได้ปราถนาไว้ ได้แก่ การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การแผ่เมตตาอุทิศบุญให้แก่ทั้งเทพ เทวดา เจ้ากรรมนาเวร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำการอธิษฐานขอให้ผลบุญได้สัมฤทธิ์ผล และการหมั่นพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่าทุกอย่างเป็นไปตามสภาวธรรมและความเป็นจริง และนอกจากไปวัดเราจะได้บุญแล้ว ยังทำให้เรามีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิต และรอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้น

        วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) เป็นวัดที่มีความสงบและโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว นอกจากจะไปทำบุญแล้วนั้น จะได้รู้จักการทำบุญในรูปแบบต่างๆ และยังได้เห็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่น มีนกยูง และมีต้นไม้ที่หลากหลายให้ความร่มเย็นและเหมาะกับการทำสมาธิ จึงอยากจะเชิญชวนให้ไปทำบุญ ณ วัดเกาะแก้วธุดงสถาน (วัดระหาน) แห่งนี้ในวันสำคัญต่างๆ เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น วันปีใหม่มีการทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์มีการสรงน้ำพระ วันอาสาฬหบูชามีการเวียนเทียน วันเข้าพรรษามีการถวายผ้าอาบน้ำฝน วันออกพรรษามีการตักบาตรเทโว และกิจกรรมอื่นๆ ล้วนแต่ได้บุญ ได้ฝึกสมาธิเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ

อ้างอิง: https://www.sanook.com/horoscope/105721/

อื่นๆ

เมนู