กระผม นายภวัฒน์ แก่นสาร ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประชาชน  NS01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมเช้าโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า” กระผมได้รับมอบหมายเป็นพิธีกร ดำเนินการในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ยกระดับความรู้ให้แก่ชุมชน

 

โครงการต่อไปจะเป็นโครงการมัคคุเทศก์ที่จัดขึ้น ณ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน ซึ่งจะมีการจัดฐานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัด ระบบนิเวศภายในวัด และความรู้เกียวกับนกยูง โดยส่วนใหญ่บริเวณภายในวัดมีทั้งแหล่งน้ำภายในวัด มีคราบตะไคร้น้ำจำนวนมากเกิดจาดความชื่น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการจัดโครงการขึ้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นการให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุกะทันหัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

การจัดอบรมปฐมพยาบาลเด็ก

การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติภัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พอจะหาได้ในบริเวณนั้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายน้อยลง   ก่อนที่จะนำส่งโรง พยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาพยาบาลต่อไป เป็นการเสริมสร้างแนวความรู้เบื้องต้นให้แก่คนในชุมชน

ความคาดที่จะได้รับ

 • มัคคุเทศก์น้อยรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • รู้ลำดับขั้นตอน และ วิธีที่ถูกต้อง
 • รู้วิธีสังเกตอาการและรักษาอาการหรือรักษาบาดแผล

 วิธีการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้นที่ควรรู้ มีดังนี้

การปฐมพยาบาลเมื่อสำลักน้ำ สำลักอาหาร

 • จับลูกนอนคว่ำลงบนแขน วางแขนไว้บนหน้าตักให้ศีรษะของเด็กอยู่ต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อย และตบหลังเด็กเบา ๆ
 • ไม่ควรใช้น้ำล้างเข้าไปในปากของเด็ก
 • ถ้าเด็กดูอาการไม่ดีขึ้น เหมือนยังหายใจไม่สะดวก ไอจนหน้าแดงควรรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลเมื่อลื่นล้ม หัวปูดหัวโน มีรอยฟกช้ำ

 • ถ้ามีอาการหัวปูด หัวโน รอยฟกช้ำ ควรประคบเย็นให้ผู้ป่วย จะช่วยให้เลือดหดตัว และลดอาการบวมได้
 • ถ้ามีบาดแผล ปากแตกหัวแตก ควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดก่อนและประคบเย็นเพื่อลดอาการบวม
 • แขน-ขา แพลง ถ้ามีอาการบวมก็ใช้การประคบเย็นก่อน แต่ถ้าไม่แน่ใจว่ากระดูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าให้พาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลเมื่อเด็กจมน้ำ

 • ช่วยเด็กขึ้นมากจากน้ำให้เร็วที่สุด และดูว่ายังหายใจ รู้สึกตัวอยู่หรือไม่
 • ห้ามนำเด็กขึ้นพาดบ่า เพราะท่านี้ไม่สามารถทำให้น้ำไหลออกมาจากปอดได้
 • ควรปฐมพยาบาลเด็กด้วยการผายปอดอย่างถูกวิธี
 • รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

การปฐมพยาบาลเมื่อเด็กกระดูกหัก

 • พยายามวางอวัยวะที่หักลงบนแผ่นไม้หรือหนังสือหนา ๆ แล้วใช้ผ้าหรือเชือกมัดไม่ให้เคลื่อนไหวได้
 • ถ้าหักที่ปลายแขนหรือมือต้องคล้องผ้าไว้ที่คอ
 • รีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไป

การปฐมพยาบาลเมื่อเด็กมีบาดแผลเลือดออก

 • ใช้นิ้วกดแผลไว้ประมาณ 10 นาที ถ้ามีผิวหนังหรือเนื้อเปิดให้นำเนื้อหรือผิวหนังส่วนนั้นมาปิดและกดไว้ด้วย
 • ใช้ผ้าพันแผลไว้ไม่ต้องแน่นมากจนชา ดูตามอาการถ้าอาการหนักให้นำส่งโรงพยาบาล
 • ถ้ามีแผลเลือดออกบริเวณ มือหรือแขนให้ยกสูงไว้

ข้อเสนอแนะ

อย่างไรก็ดีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความจำเป็น เป็นอย่างมาก เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่ถ้าทุกคนมีความรู้ก็สามารถใช้ได้ทุกเมื่อ ไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในวัดเท่านั้น

การป้องกันอุบัติเหตุในวัดระหาน อาจจะมีการทำป้ายเตือนไว้ตามจุดต่างๆที่สำคัญ เช่น ระวังลื่น ระวังน้ำท่วน พื้นต่างระดับ เป็นต้น เพื่อเตือนในผู้เข้าร่วมการอบรมระมัดระวังที่สุด

อื่นๆ

เมนู