แม้ในปัจจุบันการโปรโมทผลิตภัณฑ์ หรือการทำการตลาดเทียบจะถูกปรับเปลี่ยนไปใช้แบบออนไลน์กันหมดแล้ว แต่วิธีดั้งเดิมแบบ Offline Marketingคือการทำการตลาดแบบเก่าหรือแบบดั้งเดิม ซึ่งไม่มีการใช้ Internet มาเกี่ยวข้อง เช่น ป้ายโฆษณาต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ถือเป็นการสื่อสารที่ชัดเจน

ซึ่งการตลาดแบบออฟไลน์ มักเป็นการสื่อสารทางเดียวที่อาจวัดผลการตอบสนองได้ยาก แถมบางครั้งอาจมีต้นทุนสูง แต่ได้รับความเชื่อถือมากกว่าการตลาดแบบออนไลน์ แต่ทั้งนี้ อาจจะช้ากว่าทางรูป Online อย่างแน่นอน

มาดูกันว่ากลยุทธ์การตลาด Offline Marketing ที่ยังทรงประสิทธิภาพ มีช่องทางดังต่อไปนี้

แบบปากต่อปาก (Word of mouth : WOM)

การที่รู้ว่าสินค้าดี อาจมาจากการทดลองใช้ หรือการบอกเล่าผ่านผู้มีชื่อเสียงหรือคนใกล้ตัว ถือว่าช่องทางนี้ เป็นช่องทาง Offline Marketing ที่มีประสิทธิภาพสูง จากผลสำรวจล่าสุดของ Engagement Labs เผยว่า การตลาดแบบปากต่อปาก จะช่วยกระตุ้นการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้ถึง 13% ทั้งนี้ สามารถขับเคลื่อนการขายได้เป็นอย่างดีในช่องทางออฟไลน์

ผ่าน Packaging Design ที่ชัดเจน

ว่ากันว่า การสร้าง First Impression ในผลิตภัณฑ์ Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ เปรียบเสมือนปราการด่านแรกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรากับลูกค้าให้ได้มีโอกาสสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน ดังนั้น ถ้าบรรจุภัณฑ์ของเรายังมีรูปลักษณ์ไม่ทันสมัย ไม่น่าหยิบจับ และไม่มีรายละเอียดการติดต่อที่ชัดเจน ก็ถึงเวลาต้องปรับปรุง และควรปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรละเลยคำติชมของลูกค้าหากมีการติชมกลับมา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดการกลับมาซื้อซ้ำ

การโฆษณา (Advertising)

เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่นิยมกันมาก ซึ่งมีหลายหลากรูปแบบ เช่น การแจกใบปลิวตาม หรือการแจกนามบัตร เมื่อไปอบรม สัมมนา หรือพบปะเพื่อนร่วมธุรกิจ และการติดป้าย Bill Board โปสเตอร์ติดตามสถานีต่างๆ  หรือโฆษณาติดข้างรถประจำทาง แต่ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวอาจมีต้นทุนที่สูง แต่ถือว่าได้ผลตรงจุดอย่างแท้จริง

ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นประโยชน์

ยังเป็นที่นิยมกันมากที่สุดตั้งแต่อดีต แม้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียจะเข้ามาแรงแบบไม่หยุดยั้ง แต่ให้ท่านเชื่อเถอะว่า สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังมีประสิทธิภาพ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การติดป้ายประกาศขนาดเล็ก รวมถึงขนาดใหญ่บริเวณที่กลุ่มเป้าหมายต้องผ่านบ่อยๆ เป็นต้น

การส่งเสริมการขาย (Promotion)

เป็นเครื่องในการทำการตลาดด้วยการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเข้าร่วมชิงของรางวัล เช่น การส่งคำติชมสินค้ากลับมาเพื่อรับของรางวัล หรือเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไป หรืออาจจะมีการส่งโปรโมชั่นแจ้งให้กับลูกค้าทราบในช่วงการลดราคาตามเทศกาลต่างๆที่สามารถซื้อสินค้าเป็นของฝากหรือของขวัญได้ เป็นต้น

สำหรับเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่จะนำม่ใช้เป็นเครื่องมือ IMC คือการสท่อสารทางการตลาดหรือ Promotion ตามหลัก Maeketing Mix 4P ซึ่งจะมีอยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่

 

Sale Promotion คือการส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด

Advertising คือการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ

Personal Selling คือการใช้พนักงานขาย ขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง

Public Relation คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแบรนด์ให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
Direct Marketing คือการขายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า

การจัดอีเวนท์ (Event Marketing)

การจัดอีเวนท์ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า นอกเหนือจากการไปขายของเพื่อทำกำไรแล้ว วัตถุประสงค์หลักๆ คือการไปเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์ รวมถึงพูดคุยกับลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายว่า เกี่ยวกับตัวสินค้า ชอบสินค้าของเราหรือไม่ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในผลิตภัฑ์ นอกจากนั้นเรายังมีโอกาสได้เห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสร้างเครือข่ายกับผู้ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าคนอื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ช่องทาง Offline Marketing แม้จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารแบบเก่า แต่ก็เคยเป็นช่องทางที่แข็งแกร่งที่สุด โดยกลุ่มลูกค้าที่เสพสื่อออฟไลน์เป็นหลัก มักจะชอบเลือกดู เลือกจับ สินค้าจริงผ่านหน้าร้านก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเห็นตามร้านค้าทั่วไป แหล่งช้อปปิ้ง หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เราควรบริหารควบคู่ โดยใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเสริม เพื่อสร้างโปรโมชั่นดีๆ ดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มนี้ เกิดการอยากซื้อสินค้าของเราด้วยโปรโมชั่นที่จัดขึ้น หรือใช้ช่องทางออนไลน์ อำนวยความสะดวกในการที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อเพื่อหาตำแหน่งร้านค้าที่ขาย เลือกดูแบบสินค้า เป็นต้น

การทำธุรกิจเครือข่ายแบบออฟไลน์ มีข้อดีคือ

– มีสายสัมพันธ์

– สร้างความตื่นเต้นได้มากกว่า โดยเฉพาะเห็นคนอื่นทำได้และประสบความสำเร็จ

– เชื่อใจได้มากกว่า เพราะได้เห็นหน้าคนที่ชวน

– เป็นระบบที่มีมานานแล้ว การเรียนรู้มีรูปแบบชัดเจน

แนะนำของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยมที่นำมาทำการตลาด Offline

ของพรีเมี่ยมลดโลกร้อน (ตะกร้าพลาสติก)

ในสภาวะปัจจุบันที่มีอากาศร้อนและมลพิษมากมาย  ได้เล็งเห็นความสำคัญจากปัญหาเหล่านี้ จึงกลุ่ม U2T บ้านด่าน ได้จัดกองทัพของพรีเมี่ยมลดโลกร้อน ของพรีเมี่ยมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของพรีเมี่ยมที่ย่อยสลายง่าย และของพรีเมี่ยมรักษ์โลกต่างๆ มากมาย โดยของพรีเมี่ยมลดโลกร้อนสามารถทำเป็นของพรีเมี่ยมแจกลูกค้าได้ทุกงาน ของพรีเมี่ยมลดโลกร้อนจะให้ความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อน ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ถ้าร่วมมือกันก็สามารถทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้

 

ตะกร้าสานพลาสติกลดโลกร้อน ซึ่งได้นำมาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจในการเลือกซื้อ ซึ่งได้ทำการเลือกสีเส้นพลาสติกให้มีหลากหลายสีสัน  และมีการแต่งตัวประเป๋าขอบกระเป๋าให้เกิดความน่ารักและทันสมัย และสามารถเลือกสั่งได้ตามแบบที่ลูกค้าชอบไม่เหมือนใครอีกด้วย

การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนมากยังไงก็ต้องออกนอกบ้าน เช่น การไปโรงเรียน ไปทำงาน ไปทำธุระ หรือแม้กระทั่งไปเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้คนส่วนมากย่อมมีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทำการตลาด Offline ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการตลาด Offline ยังใช้ได้ผลดีอยู่

อื่นๆ

เมนู