ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

จากการลงสำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลของตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้ข้อมูลก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตำบลบ้านด่านและหาแนวทางหรือวิธีส่งเสริมในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนเช่นเรื่องการท่องเที่ยวของตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน ยังประสบปัญหาอยู่เพราะยังไม่เป็นที่นิยม หรือยังไม่มีจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากนัก วันนี้ขอยกตัวอย่างสถานที่ที่น่าสนใจและสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ก็คือ วัดบ้านตะโคง

วัดบ้านตะโคงมีประวัติความเป็นมาคือวัดบ้านตะโคงเริ่มสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยนายน้อยสุขผดุง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมีความคิดริเริ่มและศรัทธาอยากสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่บำเพ็ญกุศล เพราะเนื่องจากขณะนั้นประชาชนต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านปราสาท ตำบลปราสาท หากจะเดินทางลัดทุ่งไปต้องใช้ระยะทางราว ๕ กิโลเมตร เมื่อตกมาถึงฤดูฝนการสัญจรเดินทางไปกลับค่อนข้างลำบาก จึงได้ตัดสินใจซื้อที่ดินของนายปรึม เอาไว้แปลงหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา แล้วได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นโดยมีหลวงพ่ออุปัชฌาย์คง จากบ้านพระครูใหญ่ ตำบลพระครูใหญ่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สามแวง เป็นแกนนำในการก่อสร้างฝ่ายบรรพชิต เมื่อก่อสร้างเสร็จ นายน้อย ทสุขผดุง ได้นำชาวบ้านไปนิมนต์พระจากวัดบ้านใหม่สามแวง อำเภอห้วยราช เมื่อมาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านตะโคง หลวงพ่ออุปัชฌาย์คงได้มอบให้พระมุ จะรีบรัมย์มาพำนักอยู่ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านตะโคงเป็นรูปแรก เมื่อหลวงพ่อมุได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านตะโคง ก็ได้บูรณะวัดอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มสร้างพระอุโบสถเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทยชั้นเดียว โดยมีช่างพึล เป็นช่างที่ทำหน้าที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้รับสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ วันบ้านตะโคง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ตั้งเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ รวมเป็นเวลา ๙๒ ปี โดยพระอาจารย์มุ ร่วมกับชาวบ้านตะโคงร่วมกันจัดสร้างและขออนุมัติจากมหาเถรสมาคมโดยกรมการศาสนาในสมัยนั้นและนี่คือรูปปัจจุบันของวัดบ้านตะโคงมีพระเจดีย์สันติคุณและโบสถ์ที่สวยงาม

   

แต่ประสบปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว อดีตเคยมีการจัดทัวร์วัดของตำบลบ้านด่าน ปัจจุบันกิจกรรมนี้ได้หายไป และวัดบ้านตะโคงเองเคยมี กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เคยโปรโมทวัดผ่านเว็บไซต์ด้วย แต่ขาดการอัปเดตข้อมูลความต่อเนื่องในการส่งข้อมูลจีงหยุดไป ทางวัดเองเตรียมเอกสารสำหรับการท่องเที่ยววัดไว้เรียบร้อยแต่ขาดความรู้เรื่องส่งเสริมหรือโปรโมทไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร มีเพจประจำวัดแต่ไม่มีบุคคลที่คอยอัปเดตข้อมูล วัดจะมีผู้คนมาทำบุญเฉพาะวันสำคัญต่างๆตามพุทธศาสนา แม้ว่าจะมีพระเจดีย์สันติคุณ ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการเพราะยังไม่สามารถจัดตั้งพระสารีริกธาตุให้สักการะได้เนื่องจากกลัวขโมยไม่มีระบบรักษาการปลอดภัย

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดบ้านตะโคงก่อนอื่นเลยต้องสร้างความปลอดภัยภายในวัดมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกันขโมย ชาวบ้านช่วยตรวจตราความเรียบร้อยอีกที ถัดมาหาบุคคลรับผิดชอบเรื่องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของวัดผ่านเพจเฟสบุ๊คและส่งข้อมูลให้กับกรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และลำดับสุดท้ายทางตำบลบ้านด่านจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัดในตำบลเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกจากจะมีใบความรู้ข้อมูลของวัดควรจัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความสำคัญขอ

อื่นๆ

เมนู