การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจำแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การกำหนดประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จะต้องคำนึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพื่ออนาคตประเภทของสื่อที่ใช้้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ สิ่งพิมพ์, สื่อบุคคล, สื่อมวลชน, สื่อโสตทัศน์, สื่อกิจกรรม, สื่อสมัยใหม่ เช่น ดาวเทียม อินเตอร์เน็ต

จากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ คือ วัดบ้านระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยเป็นสถานที่สงบร่มรื่น และมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุทำบุญและปฏิบัติธรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอ อาจเป็นเพราะยังไม่มีการประชาสัมพันธ์แพร่หลายตามสื่อที่ได้กล่าวข้างต้น แต่มีการประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น hugburiram.com/วัดระหาน-วัดเกาะแก้วธุด/ หรือ https://intrend.trueid.net/north-east/buri-ram/พาเที่ยววัดระหาน-เกาะแก้วธุดงคสถาน-trueidintrend101768 และในยูทูป https://youtu.be/sAy_NZhvfUU หรือ https://youtu.be/ZlYx67X1vkk และอื่นๆ เป็นของหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ได้มาจากวัดหรือชุมชนโดยตรงเนื้อหาที่ไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นสถานที่น่าสนใจนั้น จะต้องมีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอและการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ โดยขึ้นอยู่กับการเลือกสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์และยุคสมัย การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการพัฒนาเฟซบุค เว็บไซต์ต่างๆและยูทูปให้ทันสมัยน่าสนใจและแปลกใหม่ มีการปรับปรุงข่าวสารต่างๆให้ทันสมัย อย่างต่อเนื่องให้ผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวได้ศึกษาข้อมูลก่อน ทั้งนี้วัดบ้านระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซบุค ด้วยการสร้างเพจเฟซบุคของวัดให้เป็นที่รู้จักและจัดให้มีผู้ดูแลเพจเฟซบุคคอยอัพเดตเนื้อหาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอาจสร้างวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับวัดบ้านระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) แล้วอัพโหลดลงยูทูปก็ได้

อย่างไรก็ตาม การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนควรจะมีสื่อที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ข้อมูล สื่อที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อที่มีราคาแพงแต่ต้องเป็นสื่อที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายและได้ข้อมูลครบถ้วน สื่อจะต้องมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการเผยแพร่และข้อมูลแม่นยำ สื่อที่ให้ความเชื่อถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้จัดทำสื่อนั้นจะต้องมีการรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้อยู่เสมอและขอให้ทำความเข้าใจกับสื่อแต่ละประเภทให้ดีก่อนเลือกทำสื่อ

 

อื่นๆ

เมนู