ข้าพเจ้า นางสาวพิชญาภา  ปีตะเสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
หลักสูตร : NS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้เข้าร่วมรับฟังการเจรจา ไกล่เกลี่ย กับประชาชนที่มาร้องทุกข์ ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอาวุโส  ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม สาธารณสุขอำเภอ และผอ.รพ.สต.บ้านมะขามป้อม
เมื่อวันนี้  24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนายอำเภอตำบลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 น. ณ ห้องปลัดอาวุโส ปฏิบัติงานข้าพเจ้าพร้อมด้วย นายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอาวุโส  ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม สาธารณสุขอำเภอ และผอ.รพ.สต.บ้านมะขามป้อม เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมตำบลบ้านด่าน ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

– การทำบุญที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ที่ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

– ประชาสัมพันธ์จัดจำหน่ายเสื้ออำเภอบ้านด่าน และสวมใส่ในวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอำเภอบ้านด่าน

– สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการวางแผนบริหารจัดการฉีดวัคซีนอำเภอบ้านด่าน

– การดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน/การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เป็นต้น

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่  7 กันยายน  2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณรอบอำเภอบ้านด่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เพื่อเตรียมการจัดงานบุญอำเภอ และวันที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีทำบุญฉลองที่ว่าการอำเภอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี อำเภอบ้านด่าน

เมื่อวันที่  7 กันยายน  2564 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน และ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เพื่อเตรียมการจัดงานบุญอำเภอ ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ข้าพเจ้า และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ   การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อวันที่  8 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านดำเนินการย้ายศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความสวยงามและความเป็นศิริมงคลแก่อำเภอบ้านด่าน โดยมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน ร่วมพิธี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเวลา 09.15 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองที่ว่าการอำเภอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี อำเภอบ้านด่าน  โดยมีนายเอกสิทธิ์  สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน ร่วมพิธีในครั้งนี้  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านการประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

เจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม

 

การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2564

 

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เพื่อเตรียมการจัดงานบุญอำเภอ

 

   

นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองที่ว่าการอำเภอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี อำเภอบ้านด่าน

 

อื่นๆ

เมนู