“สมุนไพรไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร ทำเครื่องสำอาง และยาทางการแพทย์ สำหรับสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่ายและมีสรรพคุณมากมายได้แก่ สมุนไพรกระชาย เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยานานับประการ จนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็น “โสมไทย” เนื่องจากกระชายกับโสมมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง เช่น สรรพคุณในการบำรุงกำลังและเสริมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้งสองชนิด ทั้งกระชายและโสมต่างก็เป็นพืชที่มีส่วนสะสมอาหารที่ใช้เป็นยาอยู่ใต้ดินเหมือนกัน สรรพคุณของกระชายมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย (ใบ) กระชายมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก ช่วยบำรุงกำลัง เสริมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยบำรุงกระดูก ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งประโยชน์ของกระชายจะสามารถนำมาทำเป็นน้ำกระชายปั่น ดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่น บำรุงร่างกาย ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันในขณะที่โควิด-19 ระลอกที่ 3 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก ทั่วโลกยังไม่มียารักษาและการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุมคนไทยทุกคน การศึกษาความรู้เรื่อง “สมุนไพรไทย” สร้างภูมิคุ้มกันจากโควิด-19 เป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก “กระชายขาว” ได้รับการยืนยันว่า “สารสกัดกระชายขาว” เป็นตัวช่วยหนึ่งที่มีฤทธิ์ต่อต้านโรคโควิด ทำให้เชื้อไวรัสไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเชื้อไม่ขยายตัว เม็ดโลหิตขาว ซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้นกัน สามารถสร้างภูมิขึ้นมาคุ้มกันได้มากพอฆ่าเชื้อโรคได้ ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองในหลอดทดลอง โดยโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโคโรนาจากสมุนไพร เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS นักวิจัยเร่งพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด คาดว่า ใช้เวลา 1 ปี วิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการวิจัยยังอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม ในด้านความปลอดภัย ปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค และข้อบ่งชี้การใช้ในมนุษย์เพื่อการต้านโรคโควิดอย่างเหมาะสม โดยทางผู้วิจัยแจ้งว่าหากมีความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันโรคทำให้มีการนำกระชายขาวมาทำเป็นน้ำกระชายดื่มและจำหน่ายทั่วไป เป็นความหวังว่าจะช่วยป้องกันโรคระบาด โดยในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบ้านด่านต่างเริ่มมีความสนใจในด้านการนำสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันโรคมากขึ้นและได้ใช้วิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำน้ำกระชายผสมกับสมุนไพรอื่นๆ ตามรูปแบบที่เคยทำมาในอดีต ส่งผลให้กระชายกลายเป็นสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น จากประเด็นดังกล่าวกลุ่มผู้ทำงานจึงมีความคิดว่าจะนำความรู้ในการใช้สมุนไพรรักษาโควิดที่ถูกต้องลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุเข้าใจวิธีการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู