ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

จากผลสำรวจการนับถือศาสนาของคนในตำบลบ้านด่านบ่งชี้ได้ว่ามีผู้นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ การที่เป็นชาวพุทธนั้นทำให้มีความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและที่สำคัญพระสงฆ์นับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ศาสนิกชน เพื่อให้ศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา

ตำบลบ้านด่าของงเรามีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ พระราชปัญญาวิสารัท หรือ หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) ซึ่งชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง เพราะหลวงปู่เหลืองจะมีจริยาวัตรแบบพระผู้ติดดิน อยู่อย่างสมถะเรียบง่าย แม้ท่านจะมีตำแหน่งสูงทางโลกแต่ไม่เคยถือยศถือตำแหน่งใดๆและในวงการพระเครื่องจะรู้จักหลวงปู่เหลืองเป็นอย่างดี ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้ ที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ ท่านเกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2470 ปัจจุบันท่านอายุ 93 ปี และทุกๆวันคล้ายวันเกิดของท่านจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน คือวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ลูกศิษย์ของท่านต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงาน ร่วมทำบุญ ถวายปัจจัย ทำโรงทาน บรรยากาศในวันงานค่อนข้างคึกคักนอกจากจะได้ร่วมทำบุญ จะเรียกว่างานท่องเที่ยวก็ไม่ผิดอะไรเพราะพ่อค้าแม่ค้าต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้น

นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ตำบลเรามีคนเด่นคนดังที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะช่วยให้ตำบลเราเป็นที่รู้จักอีกด้วย ดิฉันอยากชวนเชิญทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้หากมีโอกาสอยากให้ท่านได้มากราบไหว้หลวงปู่เหลืองที่วัดกระดึงทองสักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ

อื่นๆ

เมนู