สมุนไพรกับการขับสารพิษในร่างกาย

ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ตำบลบ้านด่าน เป็นตำบลที่มีคนทำการเกษตรมากมาย การทำไร่ ทำนา ทำสวน นั้นสามารถเห็นได้ทั่วไป ซึ่งทำให้ผู้คนที่อาศัยในตำบลบ้านด่านมีพืช ผัก ผลไม้ ไว้กินเสมอ ตามริมรั้วบ้านแต่ละหลังจะสามารถเห็นพืชผักที่ปลูกเอาไว้รับประทานเอง สามารถนำไปประกอบอาหารเพื่อรับประทาน รวมทั้งใช้เป็นสมุนไพรอีกด้วย ซึ่งในแต่ละวัน คนเราสามารถรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเป็นสารพิษจากฝุ่นและควันที่ต้องเผชิญในทุก ๆ วันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งอาหารที่ซื้อมารับประทานก็สามารถมีสารพิษตกค้างได้ด้วยเช่นกัน

ซึ่งผักริมรั้วที่ปลูกนั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นผักปลอดสารพิษ เนื่องจากผู้คนมักจะปลูกไว้รับประทานเอง ซึ่งชาวบ้านย่อมต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารที่ทำเองในรั้วบ้าน จึงจะไม่มีการใช้สารเคมีเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งยังมีสรรพคุณช่วยในการขับสารพิษในร่างกายอีกด้วย โดยผักผลไม้ที่ปลูกกันทั่วไปและสามารถขับสารพิษในร่างกายได้นั้น ยกตัวอย่างเช่น หัวหอมใหญ่ ซึ่งมีกรดอะมิโนในการช่วยชำระล้างสารพิษได้ ทั้งยังทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นอีกด้วย กระเทียม ช่วยป้องกันตับจากสารพิษได้ หากรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันในเรื่องของไขมันเกาะตับได้ด้วยเช่นกัน ใบย่านาง เป็นยาเย็น มีฤทธิ์ดับพิษได้ โดยปกติแล้วมักใช้ใบย่านางในการบำรุงรักษาตับและไต ล้างสารพิษที่สะสมตามระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ตำลึง มีส่วนช่วยในการผลิตน้ำดีที่จะสามารถขับไล่สารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยในเรื่องของการสลายไขมันในร่างกายอีกด้วย กล้วย ช่วยควบคุมระดับของเหลวในร่างกาย ทำให้ขับของเหลวหรือสารพิษส่วนเกินออกจากร่างกายได้ดีขึ้น ทั้งยังทำให้ระบบขับถ่ายนั้นเป็นปกติได้ การมีพืชผักริมรั้วที่ปลูกเองและปลอดสารพิษนั้นจะช่วยรักษาสมดุลให้แก่ร่างกาย อีกทั้งยังช่วยขับสารพิษออกมาได้ หากเราสามารถรับประทานพืช ผัก ผลไม้เหล่านี้ได้อย่างน้อยวันละชนิดเป็นประจำ ร่างกายจะสามารถขับสารพิษที่ได้รับออกมาและทำให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างแน่นอน

การรักษาสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ชาวบ้านในตำบลบ้านด่านที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมอยู่แล้วจึงมีการปลูกพืชผักมากมายไว้รับประทานเอง หากทางภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุนให้ความรู้ชาวบ้านในตำบลในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพร และสรรพคุณทางยาของพืชผักที่ปลูกมากขึ้น จะสามารถทำให้ชาวบ้านสามารถต่อยอดพืชผักที่มีไว้รับประทานไปเป็นสมุนไพรในการช่วยรักษาโรคอื่น ๆ ได้ เช่น การนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพร การนำมาทำเป็นลูกประคบ การนำมาทำเป็นสมุนไพรเพื่อการอยู่ไฟ เป็นต้น จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

           

 

อื่นๆ

เมนู