ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

จากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนตำบลบ้านด่านพบว่า ตำบลบ้านด่านเป็นชุมชนชนบทลักษณะที่อยู่อาศัยเกือบทุกครัวเรือนจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง ไม่ว่าจะเป็น ขมิ้น ตะไคร้ กะเพรา มะนาว มะกรูด เป็นต้น นอกจากการใช้ประโยชน์พืชผักสวนครัวเป็นส่วนประกอบของอาหารแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย สมุนไพรเสริมความงามอีกได้ด้วย

ต้นมะกรูด เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลส้ม สามารถพบเห็นได้ง่ายในชุมชนตำบลบ้านด่านการใช้ประโยชน์จากต้นมะกรูดใช้ได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นใบ ผล ผิวของผลมะกรูด รวมถึงน้ำของผลมะกรูด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สระผมค่อนข้างมีหลากหลายยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของสารเคมี อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือเกิดรังแคบนหนังศีรษะได้ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านมีการรักษารังแคด้วยการะสระผมด้วยผลมะกรูด วิธีการคือนำมะกรูดสดๆมาผ่าครึ่งแล้วแคะเอาเมล็ดออกจากนั้นบีบเอาน้ำมาใช้สระผม เมื่อได้น้ำมะกรูดมาแล้วก่อนสระผมควรราดผมให้เปียกชุ่มเสียก่อน เนื่องจากน้ำมะกรูดมีฤทธิ์เป็นกรดแก่จึงกัดหนังศีรษะได้และขณะที่สระผมควรนวดศีรษะไปด้วย จากนั้นทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกและสระซ้ำอีกครั้งระวังอย่าให้น้ำมะกรูดเข้าตาหรือถูกปากเพราะจะรู้สึกแสบตาและชาปากได้ เมื่อเราสระบ่อยๆอาการการเกิดรังแคจะลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงแต่ลดรังแคแต่สามารถลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมและทำให้ผมเงางามด้วย

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของผลมะกรูดค่อนข้างมีหลากหลายและต้นมะกรูดก็สามารถปลูกได้ง่ายอยากเสนอแนะให้มีการทำผลิตภัณฑ์จากมะกรูดเช่นยาสระผมมะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างรายได้และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู