ข้าพเจ้า นางสาวพิชญาภา  ปีตะเสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
หลักสูตร : NS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านและทีมงานTST ประตำบล
เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน ต.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์  และ วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หมู่ 11 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอและทีมงานTST ประตำบลได้จัดเตรียมการต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564  ได้ทำการต้อนรับ  นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดโควิด -19 ในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านตลาดให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และไม่มีสถานที่ขายของ ให้เกษตรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร เกิดการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน นายทองใจ ปุยไธสง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดงาน และเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามข้อมูลของชาวบ้านที่มาร้องทุกข์กับทางอำเภอเรื่องการผูกช้างในที่สาธารณะ ณ หมู่ 11  ต.วังเหนือ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้าน
การประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

นายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังเหนือ ได้เข้าร่วมรับฟังการเจรจาไกล่เกลี่ย เรื่องการผูกช้างในที่สาธารณะ ณ หมู่ 11 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอและทีมงานTST ประตำบล ได้จัดเตรียมการต้อนรับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดโควิด -19 ในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและนายอำเภอ ปลัดอำเภอ  ได้เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ย ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก่ประชาชน

 

อื่นๆ

เมนู