1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล

NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเกิดโรคระบาดควิด-19 เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดและแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ CBD ซึ่งดิฉันได้รับหน้าที่ให้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ 6 บ้านหนองตราดน้อย หมู่ 10 และบ้านหนองไทรงาม หมู่ 21

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ก่อนการลงสำรวจและเก็บข้อมูลทางทีมงานได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. ณ หมู่บ้านดังกล่าว และได้ทำการลงพื้นที่สำรวจ ถ่ายภาพ เก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปลงในระบบ CBD ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ใหญ่ในช่วงเช้า ซึ่งพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ แหล่งน้ำในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นในด้านการทอผ้าไหม อาหารในพื้นที่ก็อร่อย และช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่บ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ และยังมีกลุ่มทอผ้าไหมเป็นอีกทางหนึ่งในการหารายได้เสริมของหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ

หลังจากลงพื้นที่สำรวจ พบว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งปัญหาที่พูดเป็นเสียงเดียวกันคือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้ทำให้หลาย ๆ อาชีพในชุมชนต่าง ๆ ขาดรายได้ เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ

ในการทำงานเดือนที่สี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู