ข้าพเจ้านางสาวเกศิณี ภักดีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการ ตามเป้าหมายที่กำหนดกับทีมงานและคณาจารย์

โดยประจำเดือนธันวาคมได้เริ่มประชุมโครงการที่จะจัดโดยเริ่มจากโครงการแรก โครงการเกี่ยวกับการปลูกเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดพืชผักสวนครัว โดยวิทยากรผู้บรรยายคือนางสุทธิดา บูชารัมย์ ดูการปลูกเมล็ดถั่วเขียวในครั้งนี้เพื่อช่วยในการปรับหน้าดินและทดแทนที่ไม่ได้ทำนาข้าวด้วยนะหน้าปกเขียวในพื้นที่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย และในช่วงบ่ายเป็นการสอนการตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรผู้บรรยายอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง พูดในเรื่องของการนำสินค้าตำบลและชุมชน มาขายสู่ตลาดออนไลน์เพื่อต่อยอดรายได้ในครอบครัวและกระจายสู่คนได้ทุกรุ่น โดยในงานวันดังกล่าวมีการโชว์สินค้าต่างๆของชาวบ้านโดยจะมี น้ำหมักมูลวัว น้ำหมักหน่อกล้วย น้ำหมักจากไข่ ข้าวพันธุ์มะลิชุมเห็ด 105 ผลไม้พื้นบ้าน และพืชผักสวนครัวต่างๆ ได้รับการตอบรับของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

              โครงการต่อมาได้จัดที่ศาลากลางบ้านหนองไผ่ ภาพเกี่ยวกับผ้าไหมการย้อมผ้าโดยวิทยากรผู้บรรยายคือนายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์ โดนจะสอนในการย้อมสีผ้าไหมให้มีความเงางามและสวยงามการซักผ้าและการล้างผ้าไหมด้วยน้ำบาดาลและน้ำฝน

              วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้าได้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาพจิตและภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยได้จัดโครงการที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโกรกขี้หนู โดยวิทยากรบรรยายคืออาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้ สุขภาพจิต แก่อาสาสมัครหมู่บ้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในของแต่ละหมู่บ้าน และช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรม

              โครงการหน้าบ้านน่ามองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ลงพื้นที่ดูบ้านตัวอย่าง โดยเลือกบ้านตัวอย่างคือบ้านหนองกุงหมู่ที่ 9 เป็นบ้านตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักและการปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวต่างๆในด้านเศรษฐกิจพอเพียง

               การจัดโครงการทุกโครงการในครั้งนี้ ได้ทำตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิค 19 โดยการสวมแมส และ ล้างด้วยเจลล้างมือ ทุกครั้งก่อนเข้างาน

โดยกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ในประจำเดือนธันวาคมนี้ ได้เป็นการสรุป ของดีชุมเห็ด และมีและจะมีการจัดนิทรรศการขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคมโดยการจะนำเสนอของดีประจำตำบลชุมเห็ด ทุกชิ้นงาน แสดงโชว์ต่อผู้ร่วมงานทุกท่าน

อื่นๆ

เมนู