ข้าพเจ้า นายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ปักหมุดเพื่อขุดสระตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านเขตพัฒนา หมู่6 ตำบลหลักเขต
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และติดตาสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 13 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์นำโดยสิบเอกอนุรักษ์ ชอุ่มประโคน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

    วันที่ 28 พฤษ 2564 ทำการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)ระดับครัวเรือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ได้ทำการส่งมอบพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)ระดับครัวเรือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

    วันที่ 2 มิถุนายน 2564  ติดตามนายสมยศ ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพผลิตเตาอั้งโล่ บ้านท้องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวับุรีรัมย์

วันที่ 3-17 มิถุนายน 2564 ได้ทำการลงข่าวสาร อัพเดตเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดทำเอกสารต่าง ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู