บทความ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม2564

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทางสป.อว ได้ให้ผู้จ้างงาน สำรวจรายงานสรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละตำบล ผ่านแอพ U2T มหาลัยสู่ตำบล โดยการสำรวจเก็บข้อมูล มีหัวข้อที่ต้องลงทำการสำรวจเพิ่มเติม

ต่อมาประธานกลุ่มคณะทำงานได้มีการนัดประชุมonline ของผู้รับจ้างงานตำบลชุมเห็ด ผ่านแอพ google meet โดยได้มีการปรึกษาหารือ และวางแผนการทำงานในครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายงานที่ตรงกัน  และได้มีแบ่งพื้นที่ในการลงสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งดิฉัน ได้ลงสำรวจหมู่ที่5 บ้านหนองไผ่น้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และจากการลงสำรวจเก็บข้อมูลหมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย ดิฉันได้มีการติดต่อสอบถาม ผู้นำชุมชน นางจิราภรณ์ แสงกุดเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน ว่าทางหมู่บ้าน มีผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือไม่ โดยขณะนี้ทางหมู่บ้านยังไม่พบผู้ย้ายกลับ และไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งจากการลงสำรวจสรุปภาพรวมของชุมชนได้ดังนี้ บ้านหนองไผ่น้อย อยู่ห่างจากตัวเมือง 6กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านยังไม่มี ส่วนที่พัก ก็จะมี นวลฤดีรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่อยู่หน้าหมู่บ้าน มีห้องพักให้บริการจำนวนหลายห้อง และยังเปิดให้บริการตามปกติ  และร้านอาหารในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้บริการ ก็จะเป็นร้าน ร้านพี่ฝ้ายส้มตำอาหารตามสั่ง และอาหารที่ชาวบ้านนิยมรับประทานเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมนู ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่งจานเดียว ประเภทข้าวกะเพราหมู ผัดคะน้าหมูกรอบ ฯลฯ  อีกทั้งเมนูของทอดได้แก่ ไก่ทอด ปลาทอด กุนเชียง แหนม ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอดต่างๆ

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร เป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้าง และค้าขายทั่วไป  พืชในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ทำการเพาะปลูก เป็นอาชีพหลัก คือ การทำนา พืชรองลงมา คือข้าวโพด และพืชผักสวนครัว ที่จะเพาะปลูกไว้บริโภคเฉพาะภายในครอบครัวเป็นส่วนน้อย

สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น ก็จะเป็นการเลี้ยงโค กระบือ เป็นส่วนใหญ่ และเลี้ยงไก่ เพื่อบริโภคเฉพาะในครอบครัวเท่านั้น แหล่งน้ำประจำชุมชนก็จะมี ลำห้วยชุมแสง ส่วนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในชุมชน คือสระน้ำบ้านหนองไผ่น้อย ซึ่งมีขนาดใหญ่และอยู่กลางหมู่บ้านนั่นเอง

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู