บทความ การเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19

ผมนายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งประชาชน ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายนนี้ ผมได้รับการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์  (Buriram Healthy Vaccine Model)

โดยวัคซีนที่ได้รับ เป็นวัคซีน ซิโนแวก ผมได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทุกคนจะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และสติกเกอร์แสดงสถานะของการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ผมจึงอยากมาแชร์ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิคดังนี้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

  1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และควรดื่มน้ำให้มาก
  2. ต้องไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วย 4.งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด
  3. แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีนโควิด เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, การตั้งครรภ์หรือวางแผนการตั้งครรภ์, และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ

หลังฉีดวัคซีนโควิดควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  1. ควรนั่งรอดูอาการประมาณ 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้วัคซีนโควิด
  2. อาจมีอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด โดยอาจอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม แดง หรือร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนโควิด
  3. หลังฉีดวัคซีนโควิด อาจมีอาการปวดศีรษะหรือกล้ามเนื้อ 1-2 วัน

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรสังเกตอาการ 24 ชั่วโมงแรก หลังการฉีด

แล้วควรสังเกตอาการหลังจากนั้น 7 วัน และอีกครั้งหลังจากนั้น 30 วัน

โดยข้อปฏิบัติตัวถือเป็นแนวทางที่ควรทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้หลังจากได้วัคซีนเข็มแรกควรเตรียมตัวสำหรับการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ทั้งนี้ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากรักษาระยะห่างและล้างมือทั้งก่อนระหว่างและหลังการฉีดวัคซีน

และในเดือนนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด19 ได้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด19 และการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และได้แจกแมส และแอลกอฮอล์ล้างมือ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชน อสม และชาวบ้านในหมู่บ้าน ร่วมมือกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

อื่นๆ

เมนู