1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมCOVID-19 WEEK เเละทำความสะอาดโรงเรียน บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่๖ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมCOVID-19 WEEK เเละทำความสะอาดโรงเรียน บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่๖ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านายกอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2564

 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ปฎิบัติภารกิจลงชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกกรมที่ทำภายในเดือนมิถุนายนมีดังนี้  1.ให้ความรู้คนในหมู่บ้านเรื่องCovid19  2.เดินแจกแมสและแอลกอฮอล์ล้างมือ  3.เดินรณรงค์กิจกรรม covid week และ 4.ในวันถัดมาได้มีการลงชุมชนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ และเก็บข้อมูล บ้านหนองไผ่ใหญ่ลงแบบฟอร์มCbd  ก่อนการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และอสม. เพื่อทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและทาง อสม. บ้านหนองไผ่ใหญ่   ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกข้าพเจ้าและทีมงาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน จะเป็นปัญหาเรื่องผู้สูงอายุ และปัญหาของการขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องรายได้ ของคนในชุมชนลดน้อยลงเข้าไปอีก ทำให้จากการสอบถามคนในชุมชนจะพบว่า ปัญหาเรื่องโรคระบาด ก็ยังไปกระทบกับรายได้ของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน และในเดือนนี้คือเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าปัญหาcovid 19 ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากในวันนี้วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช2564 ได้มีผู้ติดเชื้อCovid 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนยอดผู้ป่วยสะสม 237 ราย อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา 38 ราย รักษาหายแล้ว 196 ราย เสียชีวิต 3 ราย

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบพระคุณ ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่  อสม.  หมู่6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมCovid week และสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มCbd  ที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้ากับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู