1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ์์Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณะ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

์์Ns02 ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณะ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่2

การทำงานของเดือนนี้ถือเป็นการทำงานในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ในการช่วยกันในการโหลดข้อมูลที่เราได้กรอกลงไปในแบบฟอร์ม 01 02 และ06เนื่องจากข้อมูลถูกส่งไปรวมกันทั้งหมดทุกตำบล ข้ออมูลจึงยังไม่ถูกแบ่งออกมาเป็นตำบล เราจึงไปโหลดเอาข้อมูลของตำบลเราเพื่อแยกออกมาจากข้อมูลทั้งหมด เราจึงช่วยกันในการโหลดข้อมูลมาเพื่อจะนำข้อมูลมาช่วยกันในการวิเคราะห์ พี่ๆหัวหน้ากลุ่มงานได้แบ่งงนและหน้าที่ให้แต่ละคนในการรับผิดชอบดีมากครับ

วันที่ 7 เมษายน 2564 ได้นัดกันเพื่อปรึกษาหารือในการทำโครงการและพูดคุยรายละเอียดต่างๆกันในทีมทำงานของตำบลชุมเห็ด เพื่อจะไปยกระดับเศรษฐกิจของตำบลชุมเห็ดให้ดีขึ้น เวลา 09.30น. อาคาร 22 ชั้น1

ได้นัดหมายและรวมตัวกันเพื่อนำข้อมูลที่ได้โหลดมามารวมกันและนั่งวิเคราะห์ช่วยกัน ถึงหัวข้อแต่ละหัวข้อในแบบฟอร์มที่ได้กรอกลงไปเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป พวกเราก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยกันดีมากครับ

 

 

 

 

 

 

ได้เข้าร่วมประชุมลงนามความร่วมมือของคณะพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่8 เมษายน2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษ อาคาร22 ชั้น2

 

การทำงานในเดือนนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับ ผู้ปฏิบัติงานตำบลทุกคนเต็มที่ในงานและหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบทุกคนครับ และอาจารย์ประจำหลักสูตรก็คอยดูแลและให้คำปรึกษาในการทำงานตลอด และพี่ๆทุกคนก็เป็นกันเองและคอยดูแลน้องๆกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นอย่างดีครับ ถือว่ากระผมได้รับประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นครับ

 

อื่นๆ

เมนู