กระผม นายสัมพันธ์ กันรัมย์ ประเภทนักศึกษาจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้จ้างงานของตำลบชุมเห็ด ได้ลงปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมดังนี้

               ในเดือนที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือเพื่อจัดกิจกรรมได้แก่

1.โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว ณ สถานที่กักตัวตำบลชุมเห็ดเนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2564

2.กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อต่อต้าน Covid-19 โดยมีผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้าน ตำบลชุมเห็ด

 

 

 

 

 

 

3.โครงการอบรมนวดแพทย์แผนไทยและการทำลูกประคบสมุนไพร ณ หมู่บ้านโกรกขี้หนู โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์มาให้ความรู้อธิบายเกี่ยวกับการนวดและการทำลูกประคบ พร้อมทั้งส่งเสริมทางด้านการผลิตและการขายสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

4.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสภาวะสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านโกรกขี้หนู โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนสนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตราการประกัน Covid-19

     

 

 

 

 

       ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาก ข้าพเจ้าและผู้ร่วม ปฏิบัติงานขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้านโกรกขี้หนูที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามที่ตั้งเป้าไว้ ตามลำดับ

       เนื่องจากมีการระบาดของไวรัส (COVID-19) ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นจะไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือชุมนุมได้ไม่เกิน 50 คน ตามประกาศการควบคุมโรคของจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

ลิงก์วีดีโอ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู