NS02 กิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม  One Day Trip จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสำรวจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลชุมเห็ด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังเป็นการตอบสนองตามนโยบายของโครงการ U2T ในการการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย

วันที่ 13 ตุลาคม ทางคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติติงาน ได้มีการนัดประชุมวางแผนการทำงานผ่าน Google meet เพื่อรอบรวมข้อมูลสถานที่ก่อนการสำรวจ และกำหนดเส้นทางในการสำรวจ การมาร์คจุดสถานต่าง ๆ

วันที่ 14 ตุลาคม ทางคณะผู้ปฏิบัติติงาน ได้มีดำเนินการติดต่อประสานงาน โดยการขออนุญาตไปยังสถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆ ให้ทราบถึงจุดประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนได้ให้ความร่วมมือและยินดีในการนำเสนอสถานที่สำคัญในครั้งนี้อีกด้วย

วันที่ 15 ตุลาคม ได้มีการเริ่มสำรวจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยสถานที่แรก คือ วัดป่ารุ่งอรุณ หมู่ที่  4  บ้านตราดตรวน บรรยายกาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ มีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเงามากมาย โดยวัดได้สร้างอุโบสถใหม่ขึ้นมา ในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวในวรรณคดี และทางวัดกำลังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ของเก่าอีกด้วย

สถานที่ที่2คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย

โดยมีประธานกลุ่ม คือ นางรัชนก  วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตราดน้อย  การทอผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน  การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึงวกกลับมา  จะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน  ส่วนลายของผ้านั้น  ขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าของแต่ละท้องถิ่น โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย ยังได้รางวัลมาตราฐานโอทอป ระดับ4ดาว จากจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังมีงานฝีมือด้านงานหัตถกรรมของชาวบ้านในชุมชน คือการสานตะกร้า กระเป๋า มาจากเส้นพลาสติกที่เหลือใช้อีกด้วย

และสถานที่สุดท้าย คือ สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู(ตรงสามแยกทางไปวัดป่าแสงประทีป)

เป็นสวนน้ำมาตรฐานพร้อมเครื่องเล่น สถานที่โล่ง โปร่งสบาย หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีสวนสนุก เครื่องเล่นที่พักผ่อนสำหรับทุกวัย สนุกได้ทุกวัย ปลอดภัยทั้งครอบครัวมุ่งเน้นที่จะให้บริการและใส่ใจทั้งด้านความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดี พร้อมด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักสากล อีกทั้งยังมีระบบกรองน้ำ RO คุณภาพน้ำดื่ม เพื่อปล่อยลงสระทุกสระผ่านการทดสอบจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มีระบบ อ.ย รับรองคุณภาพน้ำ อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู