1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. NS02-โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

NS02-โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า กอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ประจำเดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2564

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้เข้าร่วมประชุมโครงการของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมประชุมโคงการในการจัดทำเพจส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลชุมเห็ด https://www.facebook.com/U2T-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94-100413109090647/ และในวันอื่นๆได้ประชุมผ่านระบบ google meet ในเนื้อหาการประชุมจะมีการแนะนำการจัดเฏ็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 11 ลำดับ และได้มีการนัดการทำงานลงพื้นที่ไปปฎิบัติภารกิจลงชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ดังนั้นภายในเดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำ การจัดเฏ็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 11 ลำดับ เพื่อจัดส่งอาจารย์ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ อาจารย์ผู้ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ไปก่อนและเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำการลงพื้นที่ปักหมุดเเหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลชุมเห็ด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เเละในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมรมผ้าไทยเเละวางเเผนยกระดับลายผ้าไทย ต่อไป ณ หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่6 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการทำงานภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้ จะเป็นเรื่องการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา2019หรือcovid19 ภายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง และมีผู้ติดเชื้อรายวันทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มากกว่า 36 คน จึงทำให้การลงสำรวจพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและในบางหมู่บ้านได้มีการปิดหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณะสุขคือหลัก social distancing  และหลักการ work from home และปัญหาของการขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องรายได้ ของคนในชุมชนลดน้อยลงเข้าไปอีก ทำให้จากการสอบถามคนในชุมชนจะพบว่า ปัญหาเรื่องโรคระบาด ก็ยังไปกระทบกับรายได้ของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน และในเดือนนี้คือเดือน กรกฎาคม 2564 พบว่าปัญหาcovid 19 ยังคงน่าเป็นห่วง และในวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช2564นี้ ได้มีผู้ติดเชื้อCovid 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 36 ราย  อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา 513 ราย รักษาหายแล้ว 15,691รายและ เสียชีวิต 1 ราย  รวมยอดผผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย   ผู้ลงทะเบียนBuriram IC สะสม 1,028,290 คน ประสงค์รับวัคซีน 949,575 คน  การเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม จำนวน 32,629 คน จำนวนผู้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ในท้องถิ่น (Local Quarantine ) 1,756 คน กักตัวที่บ้าน (Home quarantine ) 30,873 คน

ในโอกาศนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานกราบขอขอบพระคุณ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ดในวันศุกร์ที่15 ตุลาคม 2564 และตอบแบบฟอร์ม11 เป้าหมายและสัมภาษณ์  ที่ผู้ปฏิบัติงานแจกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้าน  อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสด้วย

อื่นๆ

เมนู