ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

เนื่องจากที่ผ่านทั้งหมด 9 เดือนในการลงพื้นที่จัดโครงการกิจกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทำให้พบเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลชุมเห็ดรวมทั้งการสืบสารประเพณีการละเล่นพื้นบ้านซึ่งทำให้มีแนวคิดของการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลชุมเห็ดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชนและอสม.ในการนำพาไปยังสถานที่จุดท่องเที่ยวในตำบลชุมเห็ดโดยในที่แรกของ one day trip คือ วัดป่ารุ่งอรุณ โดยเป็นวัดที่เป็นสถานที่จัดงานพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบ้านหมู่บ้านตราดตรวนและชุมชนเมืองใหม่โดยวัดแห่งนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความพอเพียงมีที่ให้สามารถพักผ่อนและชมอุโบสถที่มีลวดลายศิลปะหนนถกนนมที่สวยงาม ต่อมาคือสวนน้ำเนรมิตตั้งอยู่ในหมู่บ้านโกรกขี้หนูซึ่งเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนมากมายและร้านอาหารครบจบในที่เดียว และสุดท้ายบ้านหนองตราดน้อยชมการทอผ้าไหมลายพื้นบ้านของภาคอิสาณและประเพณีวัฒนธรรมการเล่นว่าวแอกและรวดลายอันวิจิตรศิลป์จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสไดในตำบลชุมเห็ด

อื่นๆ

เมนู