ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน .. 2564 ดังนี้

     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น อาจารย์ ดร. ณิชาภัทร มณีพันธุ์ได้มีการทำหนังสือขอจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลชุมกับทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อสะดวกต่อการทำงานในช่วงนี้ โดยหนังสือขอทำกิจกรรมแจ้งว่า จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เกิน30คนเท่านั้น ทางผู้ปฏิบัติงานจึงแยกปฏิบัติงานตามกลุ่มย่อย เพื่อเกิดความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

     ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานประชุมหารือในการทำเพจ Facebook ของตำบลชุมเห็ด เป็นการpromote ตำบลและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลชุมเห็ด เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักชุมชนมากขึ้นและดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม ทั้ง 11 ฟอร์ม ตามที่อาจารย์มอบหมาย

    ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยในการประชุมมีการแจ้งเพื่อที่จะจัดกิจกรรมโครงการ One day trip ตำบลชุมเห็ด

     ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทีมงานปฏิบัติงาน เตรียมของสังฆทานเพื่อนำไปวัด เริ่มประชุมหารือในการจัด โครงการ One day trip ของตำบลชุมเห็ด และมีการประสานงานไปยังสถานที่ต่างๆ

     ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานจัดโครงการ One day trip โดยสถานที่แรกที่ผู้ปฏิบัติงานคือ วัดป่ารุ่งอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมถวายสังฆทาน และเยี่ยมชมอุโบสถใหม่ที่สวยงาม มีศิลปะวัฒนธรรมแสดงภายในอุโบสถ และอนาคตวัดป่ารุ่งอรุณจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรม หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ สถานที่ที่สอง คือ สวนน้ำเนรมิต ตั้งอยู่ที่หมู่20 บ้านโกรกขี้หนู เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ มีเครื่องเล่นต่างๆ สไลเดอร์หลายแบบให้เลือกเล่น อีกทั้งยังมีคาเฟ่ สไตล์ลอฟ ร้านอาหารอีสาน และรีสอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย สถานที่สุดท้าย คือ สถานที่ที่อยากให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ภูมิปัญญาชาวบ้านของ หมู่บ้านหนองตราดน้อย เยี่ยมชมการทอผ้าไหม วิธีทำผ้าไหมให้ลวดลายสวยงาม เรียนรู้วิธีการทำตะกร้าสาน เยี่ยมชมการละเล่นและการทำว่าวแอก ซึ่งว่าวแอกของหมู่บ้านหนองตราดน้อย ได้รับรางวัลมากมาย อีกทั้งยังมีธนาคารรีไซเคิลและการสานตะกร้าแบบภูมิชาวบ้านอีกด้วย

     การประชุมแต่ละครั้งทำให้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติงานต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู