1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด)

ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ดังนี้

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปปฏิบัติงานรวมถึงท่านอาจารย์ประจำตำบลชุมเห็ด ได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในการทำงานในเดือนตุลาคมนี้ โดยในเดือนตุลาคมนี้ได้มีการจัดโครงการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลชุมเห็ดและเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจในตำบลชุมเห็ดดียิ่งขึ้น

ในการจัดโครงการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด ได้มีการเริ่มสำรวจเส้นทางและมาร์คจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในตำบลชุมเห็ด โดยมีข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานวมถึงท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) และคณะอาจารย์ประจำโครงการทุกท่าน 

โดยเริ่มจาก วัดป่ารุ่งอรุณ ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับการสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่มี 2 ชั้นด้วยกัน ชั้นบทใช้ในการอุปสถบท การทำวัด อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้ความรู้ ในส่วนของชั้นล่างให้ชาวบ้านได้มาทำบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนา และยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่กำลังสร้างเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาท่องเที่ยวเชิงศาสนา

สถานที่ต่อมาเป็น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้ายและบ้านหนองไทรงาม โดยมี นางรัชนก  วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราน้อยเป็นประธานกลุ่ม และมี นางเกสร  ไชยกุล(บ้านหนองไทรงาม) เป็นหัวหน้ากลุ่ม ทางกลุ่มมีผ้าไหมที่ทอเป็นผืนโดยมีลวดลายที่แตกต่างกันไป ยังมีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผ้าไหมอีกด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของนักท่องเที่ยวหรือนักวิชาการต่างๆที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้การทำหม่อนไหมอินทรีย์อีกด้วย

สถานที่ต่อมาเป็น กลุ่มวาวแอกหมู่บ้านหนองตตราดน้อย โดยมี พ่อณรงค์  อุไรแข เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำและการละเล่นอีกด้วย ในหมู่บ้านหนองตราดน้อยยังมีกลุ่มงานหัตถกรรมจากเส้นพลาสติกอีกด้วย โดยมีการสำเส้นพลาสติกมาทักท่อเป็นอุปกรณ์หรือของใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า 

สถานที่ต่อมาเป็น สวนน้ำเนรมิตร บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งเป็นสวนน้ำขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายและยังมีคาเฟ่ รีสอร์ท ที่พร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย  ด้วยสถานการโรคระบาดของโควิด19 ทำให้สวนน้ำในตอนนี้ต้องปิดปรับปรุงสวนน้ำและงดการเข้าเล่นอีกด้วย  แต่ถ้าสถานการณ์การระบาดของโควิด19ดีขึ้น ทางสวนน้ำก็พร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวและเล่นน้ำอย่างแน่นอน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู