โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัด ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ในตำบลชุมเห็ด ผ่านระบบgoogle meet  ในดือนนี้ทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ สำรวจเส้นทาง และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลชุมเห็ดเพื่อ ตอบสนองนโยบายของโครงการ U2T เพื่อส่งเสรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลชุมเห็ด

ในการจัดโครงการ “สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด”  ได้มีการเริ่มสำรวจเส้นทางและทำการมาร์คจุดสถานที่ ในวันที่ 15  ตุลาคม พ.ศ.2564  นำโดยอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการ คือ อาจารย์ ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) และคณะอาจารย์ประจำโครงการทุกท่าน

     โดยเริ่มจาก

1.วัดป่ารุ่งอรุณ  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังบุรีรัมย์ ภายในวัดมีความร่มรื่นและสวยงามมาก มีอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นการใช้ในการอุปสมบท การทำวัด ภายในอุโบสถยังมีจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับศาสนาให้ผู้ที่เข้าไปชมได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย ส่วนชั้นล่างเป็นที่ไว้สำหรับชาวบ้านได้มาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ

                             

                             

2.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม    โดยมี นางรัชนก  วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเป็นประธานกลุ่ม และมี นางเกสร  ไชยกุล(บ้านหนองไทรงาม) เป็นหัวหน้ากลุ่ม การทอผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน  การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึงวกกลับมา จะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน  ส่วนลายของผ้านั้น  ขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าของแต่ละท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ทำมาจากผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมให้มีราคาขึ้นมากกว่าเดิม และยังรับรางวัลมาตราฐานโอทอป ระดับ4ดาว จากจังหวัดบุรีรัมย์

                                 

3. ว่าวแอกบ้านหนองตราดน้อย โดยมี คุณพ่อณรงค์ อุไรแข เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำว่าวและประเพณีของการเล่นว่าว และท่านยังได้รับรางวัลการแข่งขันทำว่าวแอกอีกด้วย

                              

                              

4.งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากเส้นพลาสติก บ้านหนองตราดน้อย ซึ่งมีหลากหลายชนิดซึ่งสามารถเป็นอาชีพของชาวบ้านได้และสามารถขายออกท้องตลาดได้ เช่น การสานตะกร้า การสานกระเป๋า

                                 

    1. สวนน้ำเนรสวนน้ำเนรมิต พิกัด: บ้านโกรกขี้หนู(ตรงสามแยกทางไปวัดป่าแสงประทีป)อัตราค่าบริการสวนน้ำ เด็ก 80 บาท ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร  เข้าฟรีบริการเช่าชุดว่ายน้ำ เด็กเล็ก 40 บาท เด็กโต 60 บาทระยะเวลาในการเล่น ไม่จำกัดเวลาในการเล่นน้ำ จ่ายครั้งเดียวจบ เล่นเครื่องเล่นบ้านลม ได้ทุกชิ้น บริการฟรีเสื้อชูชีพ สำหรับเด็กเล็ก มีซุ้มให้นั่งพักผ่อน มีอาหาร และภายในสวนน้ำยังมีรีสอร์ทและร้านกาแฟให้บริการอีกด้วย

              

เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาหรือไวรัสCOVID-19ระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนัก

อื่นๆ

เมนู