NS-02 ปฏิบัติงานเดือนตุลาคมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่3

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ผ่าน google meet

ในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการสำรวจเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลชุมเห็ด เพื่อตอบสนองนโยบายของโครงการ U2T เพื่อส่งเสรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลชุมเห็ด

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ อาจารย์ ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)และคณาจารย์ประจำหลักสูตร

โดยเริ่มจาก

1 วัดป่ารุ่งอรุณ  ภายในวัดก็มีความร่มรื่นและสวยงามมาก มีอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น โดยชั้นบนเป็นการใช้ในการอุปสมบท การทำวัด ภายในอุโบสถยังมีจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับศาสนาให้ผู้ที่เข้าไปชมได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย ส่วนชั้นล่างเป็นที่ไว้สำหรับชาวบ้านได้มาทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ

 

 

 

 

 

 

2 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม มี นางรัชนก วงศ์ไพศาลศิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเป็นประธานกลุ่มในการดูแล โดยผ้าไหมนั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น มีลวดลายที่สวยงาม มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ทำมาจากผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมให้มีราคาขึ้นมากกว่าเดิม

 

 

 

 

 

 

3 ว่าวแอกบ้านหนองตราดน้อย โดยมี คุณพ่อณรงค์ อุไรแข เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำว่าวและประเพณีของการเล่นว่าว และท่านยังได้รับรางวัลการแข่งขันทำว่าวแอกอีกด้วย

4 งานหัตถกรรมที่สร้างมาจากเส้นพลาสติก บ้านหนองตราดน้อย ซึ่งมีหลากหลายชนิดซึ่งสามารถเป็นอาชีพของชาวบ้านได้และสามารถขายออกท้องตลาดได้ เช่น การสานตะกร้า การสานกระเป๋า

5 สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งภายในสวนน้ำก็จะมีสระน้ำให้เล่น มีคาเฟ่ รีสอร์ท และทางสวนน้ำก็กำลังจะปรับปรุงละเพิ่มร้านเนื้อย่างเข่าไปเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและเข้ามามากขึ้น

การทำงานในเดือนนี้ก็ผ่านไปด้วยดีครับ อาจจะมีอุปสรรคในการลงพื้นที่บ้างในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาด และสภาพอากาศ แต่ก็ร่วมด้วยช่วยกันครับ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู