1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนี้

 

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ และเพื่อตอบสนองตามแบบสำรวจความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้าน และในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่และซื้อของที่จะใช้ในกิจกรรม

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ขั้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ได้ขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านเมืองใหม่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม. โดยมีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และท่านอาจานย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ เป็นผู้มาให้ความรู้และแรกเรียนความรู้เรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุ

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อลงในระบบCBD

วันที่ 9 -12 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อติดต่อขอข้อมูลจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องและทำการลงข้อมูล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้แบ่งกลุ่มจัดทำการบ้านสรุปข้อมูลของ CBD ซึงไดรับผิดชอบในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ในการจัดโครงการมีผู้สนใจเค้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 20-30 คน และในการจัดโครงการได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู