“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ หอประชุมโรงเรียนตราดหนองพลวง หมู่ 19 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านของโรคสมองเสื่อม โดยมีอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ,อสม ประจำหมู่บ้าน และมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยงกับโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

           

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านในชุมชน และยังจะได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการในครั้งนี้นำไปบอกต่อ ๆ กันเพื่อที่จะได้รักษาสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ

           

ถัดมาผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล ในหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด เเหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่นพืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เพื่อที่จะนำไปกรอกในระบบ CBD ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

          

ในการทำงานเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู