1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การปฏิบัติงานกิจกรรมในเดือนธันวาคม NS-02 คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานกิจกรรมในเดือนธันวาคม NS-02 คณะพยาบาลศาสตร์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายกอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ประจำเดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังนี้ 1.ทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ 2.ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ เเละกรอกน้ำหมักจุลินทรีย์ เพื่อเเจกชาวบ้านที่มาเข้าร่วมงาน เเละล้างทำความสะอาดสถานที่ 3.จัดกิจกรรมบรรจุภัณฑ์ข้าว เเละพันธ์เมล็ดถั่วเขียว โดยมีพันธ์ข้าวเเละพันธ์เมล็ดถั่วเขียว เข้ามาเเจกเเก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน  4.จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการย้อมสีผ้าไหม โดยมีวิทยากรพี่ปันณ์ จากบ้านรุน ตำบลบัวทอง มาทำหน้าที่บรรยายเเละสาธิตวิธีการย้อมสีผ้าไหมให้เเก่ชาวบ้านผู้มาเข้าร่วมงาน  5.กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เเบ่งเป็น2ช่วง ในช่วงเช้าจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านโกรกขี้หนู โดยมีอสม. เเละผู็สูงอายุ มาเข้าร่วมประมาน 30 กว่าคน โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการ social distancing  กิจกรรมในช่วงบ่ายของวันที่ 9 ธันวาคม เป็นการให้ความรู้เรื่องเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว การทำน้ำหมักชีวภาพ เเละกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
พันธ์ต้นไม้

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่เเละการปฏฺบัติกิจกรรม คือเรื่องของสถานที่ ที่ต้องทำความสะอาดอยู๋เสมอ เเละเรื่องของการ จัดเตรียมด้านอาหาร การจัดเก้าอี้ เนื่องจากมีผู้มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม ก็ดำเนินภายใต้มาตรการ social distancing เเละการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ดำเนินไปด้วยความราบรื่น เเละเป็นไปด้วยดี

ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ดในวันศุกร์ที่15 ตุลาคม 2564 และตอบแบบฟอร์ม11 เป้าหมายและสัมภาษณ์  ที่ผู้ปฏิบัติงานแจกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้าน  อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสด้วย

อื่นๆ

เมนู