ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ธรรมนิยม ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์

         ในเดือน ธันวาคม 2564 ได้มีจัดประชุมการทำงานชี้แจงภาระหน้าที่ความรับผิดของผู้ปฏิบัติงาน       ทั้งในส่วน บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและนักศึกษา ในการจัดโครงการสรุปผลการจัดกิจกรรม

โครงการ“ยกระดับข้าวและส่งเสริมการตลาดเพื่อขยายแห่งขาย” ขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่เพื่อขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มเกษตร

          โครงการต่อมาได้จัดที่ศาลากลางบ้านหนองไผ่ ภาพเกี่ยวกับผ้าไหมการย้อมผ้าโดยวิทยากรผู้บรรยายคือนายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์ โดนจะสอนในการย้อมสีผ้าไหมให้มีความเงางามและสวยงามการซักผ้าและการล้างผ้าไหมด้วยน้ำบาดาลและน้ำฝน

        โครงการ“ส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน” กิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านโกรกขี้หนู และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่ม อสม.ประจำตำบลชุมเห็ด

      โครงการ“เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์”กิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านหนองกุง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มเกษตรที่สนใจ

อื่นๆ

เมนู