การทำปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่  ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัว และน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ผม นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ในช่วงเดือนที่ผ่านนี้ ได้มีการจัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนการทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นการดำเนินงานในกลุ่มของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน และนวัตกรรมสุขภาพจากวัสดุชุมชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคือ  ท่านอาจารย์นธภร วิโสรัมย์ ท่านอาจารย์ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะผู้ปฏิบัติงานอีก 3 ท่าน

ผมและผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ ในการวางแผน การดำเนินงาน ใน จัดโครงการ เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่  ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัว และน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย และได้รับมอบหมาย แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติโครงการ โดยผมได้รับหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และจัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการในครั้งนี้

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้จัด “โครงการอบรมแลกเปลี่ยนการทำปุ๋ยชีวภาพ” สถานที่คือ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ซึ่งได้เชิญวิทยากร นายเอกชัย เอาวชีวิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่  ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัว และน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย มีชาวบ้าน ได้เข้าร่วม และให้ความสนใจเป็นจำนวน  30 คน ขั้นตอนในการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่ มีดังนี้

1.ใช้โปรตีนเป็นอาหารของเชื้อ โดยใช้ไข่ไก่สดมาตีให้เข้ากันทั้งไข่แดง ไข่ขาว

2.นำขวดภาชนะที่มีสีขาว แสงแดดส่องทะลุได้ มาบรรจุหัวเชื้อที่นำมาขยาย

3.ใช้หัวเชื้อขยายกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน1:3 ส่วน

-หัวเชื้อ 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน โดยใช้อาหารในสัดส่วนดังนี้

-1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร

-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร

4.นำทั้งหมดเขย่าให้เข้ากัน แล้วนำไปตากแดดทิ้งไว้ ประมาณ 14 วัน จนหัวเชื้อเป็นสีแดงเข้มจึงนำไปใช้ได้

ส่วนประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเมื่อนำมารดพืชผักที่ปลูก

พืชผักปลอดภัยไร้สารเคมี เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช ช่วยในการย่อยสลายแร่ธาตุในดิน จะทำให้โตไวขึ้น และต้านทานโรคต่างๆที่จะมาจากดินอีกด้วย นอกจากนี้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังทำให้สุขภาพร่างกายเราปลอดภัยไร้สารเคมี ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บของคนเราล้วนมาจากอาหารการกิน หากเราเลือกบริโภคแต่ผลผลิตที่ปลูกเองได้ง่ายๆ ต้นทุนต่ำแถมสุขภาพดี และยังทำเสริมเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ที่คอยให้คำปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน วิทยากรที่ได้ให้ความรู้ และขอบคุณชาวบ้านหนองไผ่ใหญ่ที่ได้เข้าร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมตลอดการดำเนินโครงการ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู