ข้าพเจ้านางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

ในทุกต้นเดือนของแต่ละเดือนทางคณะพยาบาลศาสตร์กลุ่ม NS02 จะมีการประชุมร่วมกัน ทั้งคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น GOOGLE MEET เพื่อทำการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน เพื่อที่จะแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้

 

1. แผนการแนวทางการทำปุ๋ยจุลอินทรีย์จากสิ่งของในพื้นที่ โดยมีการจัดงานกิจกรรมร่วมกับราษฎรหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการสอนการทำปุ๋ยธรรมชาติจากจุลซีที่หาได้ตามห้องครัวเรืองหรือตามหมู่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น ขี้วัว หรือ ควาย รวมทั้ง ไข่ไก่ ฯลฯ โดยได้รับความสนับสนุนจากนายเอกชัย หวศรีนทร์ เป็นวิทยากรสำหรับในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างงานและก็ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรม

2. แผนการเยี่ยมบ้านแจกของเลี้ยงชีพคนเจ็บติดเตียงและก็คนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแจกสิ่งของที่มีความสำคัญแก่ผู้อดอยากแล้วก็คนป่วย

3. โครงงานแจกถุงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้กับริเวณสถานที่กักบริเวณในตำบลชุมเห็ด เนื่องในช่องทางวันแม่ 12 ส.ค.

4. แผนการอบรมรวดแผนไทยแล้วก็แนวทางการทำลูกประคบอบสมุนไพรโดยมีวิทยากรจากโรงหมอชุมชนค่อยให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการนวดและก็วิธีการทำลูกประคบอบสมุนไพรพร้อมการสนับสนุนด้านแนวทางการขายผลิตภัณฑ์และก็การสร้าง ตัวสินค้าอย่างมีคุณภาพ

5. กิจกรรมรณรงค์ให้สามัญชนใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลต้านทานภัย COVID-19 โดยมีพนักงานลงเดินตามชุมชนเพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนตำบลชุมเห็ด

6. แผนการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสภาพการณ์โรคสมองเสื่อมรวมทั้งโณคหม่นหมองแก่คนแก่โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนชรา อาสาสมัครประจำหมู่บ้านแล้วก็สามัญชนผู้พึงพอใจร่วมโดยมีปริมาณที่จำตามมารการคุ้มครองที่ระบุ

          ซึ่งการดำเนินงานต่างๆได้คำนึงถึงความระมัดระวังทางด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวด โดยให้ทีมงานที่ลงปฏิบัติหน้าที่ทุกๆคน ได้ทำการสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมทั้งล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งใช้เจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆ ในชุมชนดังที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้ ทั้งนี้กิจกรรมทุกอย่างจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้เลย หากขาดด้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีดีเช่นนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู