ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องจากเหตุการณ์ Covid 19 ในขณะนี้ ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลเสียต่อประชนไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งทำให้การกระทำงานเป็นไปอย่างไม่สุดกำลังมากสักเท่าไรนัก ก็เลยก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงพื้นที่การกระทำงานและก็การจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนสำหรับการจับกลุ่มได้ไม่เกิน 30 คน ตามมาตรการณ์การคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 เพื่อลดการเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid 19


กรุ๊ปเราได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับประชาชน เพื่อเป็นแถวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลทั้งยังพลเมืองทั่วๆไปและก็พลเมือง กรุ๊ปเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อโรค Covid 19 ตัวอย่างเช่น หญิงตั้งท้อง กรุ๊ปเด็กตัวเล็กๆที่แก่ต่ำลงยิ่งกว่า 5 ปีลงมา คนวัยชรา รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว ยกตัวอย่างเช่น เบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคเส้นโลหิตหัวใจรวมทั้งสมอง โรคระบบ ฟุตบาทหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งได้โอกาสเสียชีวิตมากยิ่งกว่าคนสามัญถ้าหากมีการติดเชื้อโรคเชื้อไวรัส Covid 19 เพื่อคุ้มครอง ตัวเองจากการเจ็บป่วยรวมทั้งลดการเสี่ยงต่อการตาย ก็เลยมีแนวทางการกระทำเพื่อการคุ้มครองโรค Covid 19 สำหรับราษฎรทั่วๆไปและก็กรุ๊ปเสี่ยง


นอกเหนือจากนั้นกรุ๊ปเรายังได้หาวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพจากคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ การช่วยสนับสนุนภาวการณ์โรคสมองเสื่อมในคนวัยชราแล้วก็สภาวะโรคเหงาหงอย โดยในกิจกรรมคราวนี้จะป็นเรื่องของอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคสมองเสื่อมรวมทั้งการคุ้มครองป้องกันสภาวะเศร้าใจ ซึ่งประชาชนที่ร่วมในกิจกรรมคราวนี้จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของชุมชนตำบลชุมเห็ด ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้ความรู้ความเข้าใจกับครอบครัว คนวัยแก่ และก็ผู้เจ็บป่วยของหมู่บ้านตัวเองได้ ในกิจกรรมคราวนี้ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับการประพฤติตัวเพื่อคุ้มครองสภาวะโรคสมองเสื่อม ซึ่งทำให้มีอาการชาวบ้านได้ลงมือปฎิบัติจริง

และก็ยังให้ราษฎรได้ให้ความคิดเห็นสำหรับเพื่อการเสนอเรื่องเศรษฐกิจของชุมชน ที่จะให้ช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อที่กรุ๊ปเราจะได้เอามาปรับแก้ ปรับปรุงชุมชนให้มีงานทำ มีรายได้ไปสู่ชุมชน แล้วก็ยังช่วยสงเสริมของดีในชุมชน ช่วยเลี้ยงดูในด้านสุขภาพ แนวทางรวมทั้งการปกป้องคุ้มครอง Covid -19ให้กับชุมชน

อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าชุมชนรวมทั้งประชาชนชุมชนตำบลชุมมองเห็นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเพื่อการร่วมมือในกิจกรรมคราวนี้ให้เสร็จไปสำเร็จไปได้ด้วยดี ภายใต้มาตรการการปกป้องการควบคุมโรค Covid -19

อื่นๆ

เมนู