ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02- ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดังนี้

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลชุมเห็ดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุขึ้นที่หมู่บ้านโกรกขี้หนู เพื่อเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้เพื่อที่จะรับมือการภาวะสมองเสื่อมและได้รู้ถึงวิธีการบริหารสมอง โดยมีโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ภายในงานจะมีเกมในผู้เข้าร่วมโครงการได้เล่น เพื่อฝึกทักษะและบริหารสมอง และมีกิจกรรมออกกำลังเต้นสร้างสุขภาพนำโดยอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และทีมผู้ปกิบัติงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหาทางออกของโรคซึมเศร้า ซึ่งได้พาทำกิจกรรมเต้นใส่จังหวะประกอบเพลง

 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุในหมู้บ้านและ อสม. ประจำหมู่บ้าน โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความร่วมตามมาตรการ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี ก่อนเข้างานผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

อื่นๆ

เมนู