ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร NS 02

 

ในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกของแก่ผู้สูงอายุในวัน การแจกของได้มีการจัดเตรียม มาม่า ปลากระป๋อง แมส และเจลแอลกอฮล์ ในช่วงเวลาเช้า เป็นการแพ๊คของ และเดินแจกของ และเข้าร่วมกิจกรรมแจกของแก่ผู้สูงอายุ สถานที่กักกันโรคอุบัติใหม่โควิด 19 ในช่วงเวลาเช้าถึงบ่าย ที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ลงชุมชนบ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ดที่ศาลากลางบ้าน สาธิตการสร้างรายได้โดยการทำการบูร ลูกประคบสมุนไพร ลงชุมชนบ้านโกรกขี้หนู ศาลากลางบ้านเพื่อทำกิจกรรมเพื่อลดโรคสมองเสื่อมเเละการบริหารพัฒนาสมอง กิจกรรมสันธนาการเเก่ผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านโกรกขี้หนู

 

 

ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือข้าพเจ้า ขอขอบคุณทางผู้นำชุมชนชาวบ้านและทีมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด แลผู้นำชุมชน ประชาชน ชาวบ้านหนองไผ่ใหญ่ โกรกขี้หนูเก่าและโกรกขี้หนูใหม่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู