บทความประจำเดือนธันวาคม

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศษฐกิจปละสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านายสัมพันธ์ กันรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS-02 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จากสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันได้แพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ซึ่งทำให้การการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เต็มที่มากนัก จึงส่งผลต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ทีมงานตำบลชุมเห็ดได้จัดโครงการยกระดับทั้งด้านสินค้าและหัตถกรรมรวมถึงการขายออนไลน์ ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรเพื่อรณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่ว การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการปลูกพืชจำพวกถั่วเขียวหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักมูลค่าและประโยชน์ของพืชจำพวกถั่วสำหรับการปรับปรุงและบำรุงดิน อีกทั้งยังมีกิจกรรมในการดึงศักยภาพและพัฒนาคนในพื้นที่เพื่อใช้ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยการออกแบบ การสร้างแพ็คเกจต่างๆในการดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมความรู้ในด้านการขายอีกด้วย

                         

2.การพัฒนาย้อมสีเส้นไหมสู่การคัดสรรผ้าไหมให้ได้มาตรฐานการรับรอง โดยทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนถึงกระบวนการฟอกเส้นไหม การย้อมสีไหม และเทคนิคต่างๆเพื่อเตรียมสำหรับการทอผ้าจสกวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าไหม รวมทั้งยังให้ความรู้ใหม่ๆที่จะสามารถนำมาพัฒนาฝีมือการทอผ้าให้เข้ากับยุคปัจจุบันอีกด้วย

                    

3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองปัญญาด้านจิตเวช การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในยุค NEW NOMAL ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และเทคนิคในการรับมือกับความเครียดจากสภาพการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการแก้ปัญหาเพื่อลดความเครียดโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด

                 

4.โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตนอินทรีย์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืนสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยต่อยอดจากการทำปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วนำมาปรับปรุงปละบำรุงพืชพันธ์ต่างๆที่เราปลูกให้เป็นระบบอินทรีย์อย่างแท้จริงและปลอดจากสารเคมี ทั้งยังส่งเสริมการหารายได้จากการทำเกษตรอีกด้วย “ทางทีมปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณชาวบ้านและผู้นำชุมชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ”

                   

อื่นๆ

เมนู