กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานใน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเหมือนวันเริ่มงานวันแรกของการทำงานเพราะทางคณะพยาบาลได้จัดประถมนิเทศ ที่ตึกคณะพยาบาล ตึก22 ชั้น4 ให้กับทีมงานที่ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด มีการอธิบายเกี่ยวกับการทำงาน สิ่งที่ต้องทำในแต่ละเดือน  และมีการแนะนำตัวให้รู้จักกันเพื่อสร้างไมตรีและการทำงานที่เข้าใจกัน และมีการเลือกตั้งประธานกลุ่ม มีการแบ่งงานกันโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อการเก็บข้อมูลที่รวดเร็วการชี้แจงและการมอบหมายงาน หน้าที่ ของผู้ทำงานแต่ละกลุ่มจากอาจารย์ประจำหลักสูตร กระผมได้อยู่กลุ่มที่1 มีพี่ประธานกลุ่มเป็นคนมอบหมายงานหน้าที่ให้ทำ  มีการแบ่งงานกันอย่างมีระบบพี่ๆร่วมงานน่ารักและอัธยาศัยดีมากครับ

 

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายที่สำนักงานเทศบาลตำบลชุมเห็ดเพื่อพบปะผู้บริหาร ประธานกลุ่ม และเทศบาลตำบลชุมเห็ดเพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนในการทำงาน การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและแนะนำทีมงานให้รู้จัก

 

 

 

 

สำหรับการทำงานในกลุ่มของผมพี่ๆในกลุ่มได้นัดหมายและชี้แจงมอบหมายงานให้ทำและอธิบายการทำงาน พี่ๆได้แบ่งหน้าที่ให้ผมในการคีย์ข้อมูลลงในระบบ โดยพี่ๆจะลงเก็บข้อมูลในพื้นที่และส่งมาให้ผมในการคีย์ข้อมูลลงในระบบและคอยช่วยพี่ๆในการติดต่ออาจารย์และเอาเอกสาร

การทำงานเดือนแรกของกระผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์คณะพยาบาลมีการชี้แจงข้อมูลต่างๆและช่วยเหลือตลอดและพี่ๆในกลุ่มก็ช่วยเหลือในงานและอธิบายข้อมูลต่างๆที่มีข้อสงสัย พี่ๆน่ารักเป็นกันเองและอัธยาศัยดี มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรอาจารย์ประจำหลักสูตรและพี่ๆก็คอยช่วยเหลือตลอด ทำให้การทำงานในเดือนแรกของผมเป็นการเริ่มต้นการทำงานที่ดีและผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณครับ ^_^

อื่นๆ

เมนู