ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนะ เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เกิดการระบาดของCOVID-19 มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อขึ้นสูงทุกวัน ทางทีมงานNS02 จึงได้ปรึกษาหารือกันทางแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า google meet เป็นการประชุมงานแบบ online และมีการ work from home เกิดขึ้น และหลังจากที่ประชุมเสร็จได้มีการแบ่งงานลงพื้นที่อีกครั้ง โดยการจับคู่เพื่อลงพื้นที่ จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคระบาดและเกิดความรวดเร็วต่อการทำงาน โดยฉันและทีมงานอีก1คน ได้จับคู่ให้ลงพื้นที่รับผิดชอบในหมู่ที่ 11(บ้านชุมเห็ด) และหมู่ที่17(บ้านชุมทอง)
โดยการลงพื้นที่เพิ่มเติม คือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยนำข้อมูลไปลงข้อมูลใน application ที่ชื่อว่า U2T โดยมีหัวข้อที่จะต้องลงข้อมูลดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน คือการลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่2 อาจจะเกิดการตื่นตระหนกของชาวบ้านในบางพื้นที่ แต่ทางทีมงาน NS02 ได้มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างปฎิบัติงานลงพื้นที่ และพกเจลแอลกอฮอลติดตัวอยู่เสมอ และเว้นระยะห่างจากชาวบ้าน 2เมตร เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาด

อื่นๆ

เมนู