1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ(มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) NS02-ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ(มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) NS02-ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

ข้าพเจ้า กอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้เข้าร่วมประชุมโครงการของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และในวันอื่นๆได้ประชุมผ่านระบบ google meet ในเนื้อหาการประชุมจะมีการยกระดับสินค้าและหัตถกรรมในชุมชน มีการจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อยกระดับรายได้ภายในชุมชน และได้มีการนัดการทำงานลงพื้นที่ไปปฎิบัติภารกิจลงชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 แต่ก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นภายในเดือนนี้ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำ 14ตัวชี้วัด เพื่อจัดส่งอาจารย์ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ อาจารย์ผู้ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ไปก่อนและเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำการเสนอ 14ตัวชี้วัดในวันจันทร์ที่19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

 

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการทำงานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเป็นเรื่องการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา2019หรือcovid19 ภายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง และมีผู้ติดเชื้อรายวันร่วม 100 คน จึงทำให้การลงสำรวจพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและในบางหมู่บ้านได้มีการปิดหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณะสุขคือหลัก social distancing  และหลักการ work from home และปัญหาของการขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องรายได้ ของคนในชุมชนลดน้อยลงเข้าไปอีก ทำให้จากการสอบถามคนในชุมชนจะพบว่า ปัญหาเรื่องโรคระบาด ก็ยังไปกระทบกับรายได้ของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน และในเดือนนี้คือเดือน กรกฎาคม 2564 พบว่าปัญหาcovid 19 ยังคงน่าเป็นห่วง และในวันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช2564นี้ ได้มีผู้ติดเชื้อCovid 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้106 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมสะสม 1,542 ราย อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา 1,221 ราย รักษาหายแล้ว 316 รายและ เสียชีวิต 5 ราย

 

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานกราบขอขอบพระคุณ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมCovid week และสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มCbd และแบบฟอร์มพัฒนาพันธ์ข้าว ที่ผู้ปฏิบัติงานแจกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้าน  อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสด้วย

อื่นๆ

เมนู