กระผมนายสัมพันธ์  กันรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างของตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม  ดังนี้ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด”  การจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหรือร่วมกันและเพื่อตอบสนองตามนโยบายของโครงการ U2T เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชน ในการจัดโครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลชุมเห็ด ได้มีการเริ่มสำรวจเส้นทางและทำการกำหนดสถานที่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นำโดยคณะอาจารย์ประจำตำบลทุกท่าน และเส้นทางการท่องเที่ยวได้กำหนดไว้ทั้งหมด 5 จุดดังนี้

จุดที่ 1 วัดป่ารุ่งอรุณ  ซึ่งภายในวัดได้มีการสร้างอุโบสถขนาด2ชั้นหลังใหม่ขึ้น โดยภายชั้นบนนี้สำหรับใช้ในการประกอบพิธีอุปสมบทการทำวัดและพิธีที่สำคัญ  ภายในโดยรอบๆได้มีการวาดรูปจิตรกรรมฝาผนังเทพนวนิยายต่างๆเพื่อให้ความรู้และคติสอนใจแก่ผู้เข้าชม ส่วนภายในชั้นล่างสำหรับประชาชนในพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  และยังมีการสร้างหลังใหม่เพิ่มสำหรับเก็บพิพิธภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย

                 

จุดที่ 2 กลุ่มทอผ้าไหมหมู่บ้านหนองตราดน้อยและหมู่บ้านหนองไทรงาม โดยมีนางรัชนก  วงศ์ไพศาลสิริกุลซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเป็นประธานกลุ่ม  และมีนางเกสร  ไชยกุล(หมู่บ้านหนองไทรงาม)เป็นหัวหน้ากลุ่ม  ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์คือผ้าไหมที่สามารถทอได้หลายลวดลายในผืนเดียวกันและยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากผ้าไหมเช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า เป็นต้น  รวมทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหม่อนไหมแบบอินทรีย์อีกด้วย

           

จุดที่ 3 ว่าวแอกบ้านหนองกราดน้อย  โดยมีคุณพ่อณรงค์  อุไรแข  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการทำว่าวและการใช้งาน  รวมทั้งได้แนะนำวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างและประกอบเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของว่าวอีกด้วย  ทั้งนี้ทางคุณพ่อณรงค์  อุทัยแข  ยังเคยได้รับรางวัลอีกมากมายจากการเข้าร่วมแข่งขันการทำว่าวแอกอีกด้วย

               

จุดที่ 4 งานหัตถกรรมที่สร้างจากพลาสติก  บ้านหนองตราดน้อย เช่น ตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น

         

จุดที่ 5 งานหัตถกรรมที่สร้างจากต้นกก บ้านหนองไทรงามเช่น ตะกร้าสาน กระเป๋าสาน และเสื่อ เป็นต้น

จุดที่ 6 สวนน้ำเนรมิตบ้านโกรกขี้หนู  โดยภายในสวนน้ำประกอบไปด้วยร้านคาเฟ่  รีสอร์ท สวนน้ำ เป็นต้น

         

ทั้งนี้ภายในสวนน้ำกำลังปรับปรุงสวนน้ำเพิ่มเติมและจะเพิ่มร้านเนื้อย่างภายในสวนน้ำอีกด้วยเพื่อดึงดูดผู้ให้บริการ

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่ เนื่องจากในวันที่ปฏิบัติงานมีพายุเข้าทำให้ฝนตกทั่วพื้นที่  จึงทำให้การเก็บภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่มากนัก  และยังพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบางพื้นที่  ทำให้การลงพื้นที่ต่างๆถูกจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

อื่นๆ

เมนู