ข้าพเจ้า นาย กฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในปัจจุบันนี้นนอกจากการลงพื้นที่เข้าไปปฎิบัติงานแล้วยังมีอีกวิธีในการปฎิบัติงานก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล และการแพร่ภาพสด เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอีกด้วยการปฎิบัติงานแบบออนไลน์นั้นจะทำการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 เป็นทีมหลักที่ผู้ปฎิบัติงานต้องลงพื้นที่ไปปฎิบัติงานที่ อบต. ตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ ส่วนทีมที่ 2 คือทีมผู้ปฎิบัติงานที่กำการถ่ายทอดสดภาพ ผ่านการประชุมทางไกล จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์การถ่ายทอดสด ผ่านการประชุมทางไกล เช่น กล้อง , สายเชื่อมต่อต่างๆ, ไมค์ , อุปกรณ์ตั้งกล้อง เป็นต้น และความพร้อมของตัวผู้ปฎิบัติงานในทีม ทั้งการสื่อสารกัน และการทำความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการลงมือถ่ายทอดสดจริง

อื่นๆ

เมนู