ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงส่งผลให้การทำงานในปัจจุบันนี้จึงต้องมีการประยุกติ์ใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล และการแพร่ภาพสด เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทีมผู้ปฎิบัติงานจึงมีการแบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 เป็นทีมหลักที่ผู้ปฎิบัติงานต้องลงพื้นที่ไปปฎิบัติงานที่ อบต. ตำบล วังเหนือ อำเภอ บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์ ส่วนทีมที่ 2 คือทีมผู้ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การถ่ายทอดสดภาพ ผ่านการประชุมทางไกล จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อม ทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์การถ่ายทอดสด ผ่านการประชุมทางไกล เช่น กล้อง , สายเชื่อมต่อต่าง ๆ , ไมค์ , อุปกรณ์ตั้งกล้อง เป็นต้น และความพร้อมของตัวผู้ปฎิบัติงานในทีม ทั้งการสื่อสารกัน และการทำความเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการลงมือถ่ายทอดสด

แต่เนื่องจากอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดนั้นไม่พร้อม 100% จึงส่งผลให้คุณภาพของการถ่ายทอดสดนั้นไม่เต็มประสิทธิภาพที่คาดว่าจะทำได้ และทีมผู้ปฎิบัติเองก็ยังทำความเข้าใจระบบได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้การทำงานเป็นไปค่อนข้างยากลำบาก แต่ทีมผู้ปฎิบัติงานก็ทำอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้

อื่นๆ

เมนู