ข้าพเจ้า นาย กฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ปฎิบัติงาน เพื่ออบรมณ์และให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าของสินค้าก็มีอยู่หลายวิธี เช่น ลวดลาย สีสัน รูปร่าง เป็นต้น การย้อมสีจึงเป็นส่วนที่สําคัญในในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่คนไม่นิยมมากนัก ทำให้สินค้ามีความหน้าสนใจมากขึ้นและยังทำให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู