1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยใช้ในการบำรุงเร่งในการเจริญเติบโตในการปลูกพืช ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยใช้ในการบำรุงเร่งในการเจริญเติบโตในการปลูกพืช ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางประทุมทอง บุตรเงิน ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมโครงการทำปุ๋ยชีวภาพและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือนร่วมกับชาวชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุลินทรีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นได้ว่าที่ใดมีต้นกล้วยขึ้น ดินบริเวณนั้นจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ จึงเป็นเหตุผลที่เราทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดีเติมกลับลงไปในดินที่เราจะปลูกพืช

จุลินทรีย์หน่อกล้วยต่างจากจุลินทรีย์อีเอ็มอย่างไร

ได้จากการนำหน่อกล้วยมาหมัก ได้จากการนำผักผลไม้มาหมัก เช่น เศษผักต่าง ๆ สับปะรด ฟักทอง มะละกอฯโดยจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ก็มีประโยชน์คล้าย ๆ กัน คือเป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย โดยสิ่งที่ต้องเตรียมคือ

วัตถุดิบ

  1. กล้วย1 ต้น สูงประมาณ 1 เมตร ขุดให้ได้ส่วนรากด้วย
  2. น้ำจากแหล่งธรรมชาติ
  3. กากน้ำตาล
  4. กล้วยสุข
  5. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

จากการจัดกิจกรรมโครงการทำปุ๋ยชีวภาพและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือน นี้ชาวชุมชนตำบลวังเหนือตลอดผู้ปฎิบัติงาน ได้ความรู้จากการอบรมและได้นำความรู้ไปพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชผักและดินต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

อื่นๆ

เมนู