NS03 การปรับเปลี่ยนแพ็คเกจและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆของ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

จากการที่ทางกระผมและทีมงานได้วางแผนในการปฏิบัติงานมากันเป็นเวลาหลายเดือน จึงทำให้ทราบว่าทางตำบลมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและมีของดีของเด่นอะไรบ้างของตำบล หลักๆแล้วทางตำบลนั้นจะมีของขึ้นชื่อก็คือสิ่งที่ทำมาจากต้นกก ผ้าทอและขนมไทย แต่ทางชาวบ้านบ้านนั้นยังขาดเรื่องของการตลาดที่จะนำของเหล่านี้มาจัดจำหน่ายและไม่รู้จะนำไปจำหน่ายที่ไหนส่วนมากจะทำขึ้นมาใช้กันเองและขายให้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และยังขาดการบรรจุแพ็คเกจและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆของสินค้าทางงเราจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

โครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทางกระผมและทีมงาน ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านนั้นสามารถจะทราบว่าผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วอยากจะเอาไปขายต่อต้องทำยังไงบ้างการแพ็คเกจหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไงให้เป็นที่น่าสนใจ ชาวบ้านให้ความสนใจกับโครงการนี้มาก ทำให้โครงการนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและทางกระผมกับทีมงานก็กำลังจะวางแผนต่อไปในการจัดจำหน่ายก็คือเรื่องของการตลาดในโครงการถัดไป

อื่นๆ

เมนู