ข้าพเจ้า นาย วรายุส ตาลไธสง ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ปฎิบัติงาน เพื่ออบรมณ์และให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เครื่องจักสานที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น คือ การทอเสื่อกก ลวดลายบนผลิตภัณฑ์เป็นลวดลายที่ปกติไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ จึงส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าเป็นที่ไม่น่าพอใจมากนัก จากการอบรมและให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้มีการแนะนำให้ชาวบ้านผลิตเป็นสินค้าประเภทอื่น ๆ ด้วย เพื่อความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของตลาดเช่น ที่รองจาน  ที่รองแก้วที่ทำจากผลิตภัณฑ์เสื่อกก , หมวก , กระเป๋า , ตระกร้า เป็นต้น และยังแนะนำให้ออกแบบลายทอที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับท้องถิ่นของตนเองด้วย เป็นเป็นเอกลักษณ์และจุดขาย และเป็นภาพจำให้แก่ลูกค้าว่าเป็นสินค้าของชุมชนนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการสอนการฟั่นกกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเมื่อเราทอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และสอนการย้อมสีให้ติดทนและเงางาม

อื่นๆ

เมนู