ข้าพเจ้า นาย กฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในปัจจุบันนี้นนอกจากโรคระบาดในปัจจุบันนั้นทำให้การขายสินค้าทำได้ยากจึงทำให้เกิดการขายสิ้นค้าแบบออนไลย์ขึ้นมา การขายสินค้าออนไลย์นั้นก็มีอยู่หลายรูปแบบแต่ในหลายรูปแบบนั้นจะไม่หนีไม่พ้นในการถ่ายรูปสินค้า ทำให้เยี่ยมชมสินค้าของเรานั้นเห็นรูปว่าเราขายอะไรแล้วหน้าตาเป็นแบบไหน ทำให้หน้าสนใจและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมสินค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้าอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู