ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้นมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพราะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายได้ทันท่วงทีและผ่อนหนักเป็นเบาได้โดยสิ่งที่ได้อบรมเช่นการปฐมพยาบาลคนโดนหมากัดหรืองูกัดจะเรียนรู้วิธีการล้างแผลวิธีดูชนิดงูก่อนไปโรงพยาลการเกิดอุบัติเหตุกระดูหักการดามแขนขาเบื้องต้นการช่วยเหลือคนจมน้ำการวัดชีพจรและการภายปลอดทักษะเหล่านี้เป้นประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้

 

อื่นๆ

เมนู